Herfstakkoord: wat betekent 100 miljoen euro voor het basisonderwijs? (1/2)

Een reeks stille bezuinigingen in het onderwijs wordt gecamoufleerd door het herfstakkoord. Jazeker, door het herfstakkoord komt er 0,6 miljard euro extra voor het onderwijs. Een niet te onderschatten bedrag, en daar zijn we natuurlijk blij mee! Maar wat blijft er over van dit bedrag, nadat het verdeeld is over de grote hoeveelheid onderdelen in onderwijsland?

Een reeks stille bezuinigingen in het onderwijs wordt gecamoufleerd door het herfstakkoord. Jazeker, door het herfstakkoord komt er 0,6 miljard euro extra voor het onderwijs. Een niet te onderschatten bedrag, en daar zijn we natuurlijk blij mee! Maar wat blijft er over van dit bedrag, nadat het verdeeld is over de grote hoeveelheid onderdelen in onderwijsland?

Toegespitst op het basisonderwijs
In het basisonderwijs werken, buiten de schoolleiding om, zo’n 122.000 leraren. Het bedrag dat van die 0,6 miljard euro wordt geïnvesteerd in het basisonderwijs, is 0,1 miljard euro. Als we dit geld vrij verdelen per leraar, is er voor elke leraar 820 euro per jaar extra beschikbaar. Maar ja, vroeger en nog steeds geldt het spreekwoord: vele varkens maken de spoeling dun. Is dit werkelijk voldoende om het onderwijs echt kwalitatief te verbeteren?

Het financiële plaatje
Volgens onderzoek heeft 80% van de basisscholen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daardoor teren zij fors in op hun reserves. Inmiddels staan 18 schoolbesturen in Nederland onder verscherpt financieel toezicht. Om financiële problemen het hoofd te bieden, worden de klassen steeds groter. Er zijn ondertussen zelfs klassen van 37 leerlingen! Dat hierdoor te veel van de leerkrachten wordt gevergd, moge duidelijk zijn. Maximaal 28 leerlingen wordt als acceptabel gezien om de kwaliteit van het onderwijs nog te kunnen waarborgen.

Extra geld nodig
Hier bovenop komt in 2014 de Wet passend onderwijs. Daardoor worden scholen verplicht om elke leerling, die zich bij de school aanmeldt, te voorzien van een onderwijsplek. Ook leerlingen die extra aandacht vragen van de leerkracht door een gedragsstoornis of leerproblemen. Op die manier kunnen er zoveel mogelijk leerlingen het reguliere onderwijs volgen en worden ze goed voorbereid op de samenleving. Helaas blijkt uit een gehouden enquête van vakbond CNV, dat zes op de tien scholen hier nog niet voldoende voor toegerust zijn. En dat is niet vreemd met de huidige werkdruk voor leerkrachten! Volgens CNV is er nog minimaal 200 miljoen euro extra nodig om deze wet goed te kunnen uitvoeren.

In de huidige tijd van economische achteruitgang moet iedereen inleveren. Dan is het mooi om te horen dat er toch extra geld wordt vrijgemaakt voor het onderwijs. Wij pleiten wel voor een goede besteding van deze middelen en een duidelijke visie achter deze bestedingen. Uiteindelijk is de jeugd de toekomst van ons land. We moeten extra op de kleintjes letten. Jazeker! Letterlijk en figuurlijk…

Hendrik Mulder
Commissie Onderwijs

Geschreven door Hendrik Mulder

Hendrik is lid van de commissie Onderwijs. Meer artikelen van Hendrik Mulder:Blog comments powered by Disqus