Heeft staatssecretaris Sander Dekker haast?

Staatssecretaris Dekker wil artikel 23 dusdanig aanpassen dat er meer ruimte ontstaat voor het opstarten van nieuwe scholen. Daarvoor heeft hij een wetsvoorstel ingediend. Heeft staatssecretaris Dekker haast? Wil hij nog snel ?scoren? voor hij vertrekt? SGP-jongeren vindt dat er eerst een aantal andere stappen genomen moeten worden voordat dit wetsvoorstel besproken kan worden.

Staatssecretaris Dekker wil artikel 23 dusdanig aanpassen dat er meer ruimte ontstaat voor het opstarten van nieuwe scholen. Daarvoor heeft hij een wetsvoorstel ingediend. Heeft staatssecretaris Dekker haast? Wil hij nog snel ‘scoren’ voor hij vertrekt? SGP-jongeren vindt dat er eerst een aantal andere stappen genomen moeten worden voordat dit wetsvoorstel besproken kan worden.

Staatssecretaris Dekker wil dat er meer ruimte komt voor scholen op basis van een pedagogische/didactische visie. Momenteel hebben scholen met een “richting”, zoals bijvoorbeeld confessionele scholen, het alleenrecht op het starten van nieuwe scholen, aldus Sander Dekker in Nieuwsuur van 12 januari jongstleden. Het huidige systeem is gebaseerd op verzuiling waardoor er weinig ruimte is voor scholen zonder een levensbeschouwelijke visie. Met deze wet wil de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het particulier initiatief bevorderen maar hebben nieuwe confessionele scholen ook een kans. Wel wil Sander Dekker een kwaliteitstoets gedaan hebben alvorens een school start. De kwaliteit moet immers gewaarborgd worden.

SGP-jongeren zet vraagtekens bij dit plan. De staatssecretaris wil zo snel mogelijk dit voorstel omzetten in een daadwerkelijke wet. Vanwaar deze haast? Staatssecretaris Dekker is al een tijdje in gesprek met besturenorganisaties binnen het onderwijsveld over dit voorstel. Hoewel deze gesprekken nog niet zijn afgerond lanceert hij toch deze wet.

Daarbij komt dat er een motie van dhr. Rog (CDA) en dhr. Bisschop (SGP) nog niet is uitgevoerd. Zij hebben de staatssecretaris gevraagd naar een wetenschappelijk onderzoek naar de onderliggende motieven bij schoolkeuze. Dit onderzoek is toegezegd maar nog niet uitgevoerd en afgerond. Het is daardoor nog helemaal niet duidelijk of deze wet wel in een behoefte voorziet.

Verder is een levensbeschouwelijke visie, t.o.v. een pedagogische/didactische visie, van een dusdanig andere aard dat SGP-jongeren het merkwaardig vindt dat de staatssecretaris deze op één hoop veegt. Een pedagogische/didactische visie kan de levensbeschouwelijke visie dusdanig verdringen dat er niet blijvend ruimte gegeven wordt aan opvattingen van religieuze minderenheden binnen het onderwijs. Daarom dienen de woorden “levensbeschouwelijke”, als “pedagogische/didactische visie” expliciet genoemd te worden in het wetsvoorstel.

SGP-jongeren staat vóór de vrijheid van onderwijs, ook wat betreft scholen met een bijzondere pedagogische visie. Echter komt dit wetsvoorstel te vroeg. Tot op heden onthoudt staatssecretaris Sander Dekker zich van gedegen wetenschappelijk onderzoek en is het daarom nog maar zeer de vraag of het daadwerkelijk in een behoefte voorziet. De leerlingaantallen op veel scholen lopen terug en door dit voorstel lijkt het erop dat scholen in het voortbestaan worden bedreigt. Volgens SGP-jongeren is gedegen onderzoek gewenst en kan daarna pas een wetsvoorstel ingediend worden.

Geschreven door Erik Jan Vinke

Erik Jan Vinke is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Erik Jan Vinke:Blog comments powered by Disqus