Goochelen met criminaliteitscijfers voor politiek gewin

“De politie stelt criminaliteitscijfers gunstiger voor dan ze in werkelijkheid zijn”, vermeldde NOS.nl onlangs. De aanleiding van dit nieuwsbericht is een onderzoek van onderzoeksbureau Investico onder 1500 politieagenten van de Nederlandse Politiebond. SGP-jongeren vraagt zich af: als politieagenten zelf al twijfelen aan de daling van criminaliteitscijfers, waar kan de burger dan nog op vertrouwen?

Volgens de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) daalde de criminaliteit sinds 2006 met bijna 40%. Deze cijfers geven de burger moed! Helaas worden deze mooie cijfers tegengesproken door agenten zelf. In het onderzoek van Investico komt namelijk naar voren dat delicten niet altijd op de juiste manier worden geregistreerd. Zo wordt woninginbraak ‘vernieling’, diefstal heet ‘baldadigheid’ en gaat straatroof de boeken in als ‘zakkenrollerij’. Op deze manier houdt de politie de cijfers van zware criminaliteit  laag. In het bedrijfsleven noemt men dit ‘creatief boekhouden’. Dat dalende criminaliteitscijfers een politiek wapenfeit zijn is algemeen bekend. Dit wil echter niet zeggen dat er gegoocheld moet worden met cijfers om op die manier een wassen neus voorgehouden te krijgen. SGP-jongeren wil dan ook dat de aanpak van criminaliteit hoog op de agenda blijft staan, maar dat er aan de daling van cijfers geen politieke targets gehangen kunnen worden. Een politiechef zou tenslotte niet beoordeeld moeten worden op het stijgen of dalen van criminaliteit, maar op de manier van handelen.

 

Beperkte middelen

Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere redenen zijn waarom delicten verkeerd worden geregistreerd. Naast de druk die agenten van leidinggevende ervaren om targets te halen, werkt het ingewikkelde politiesysteem ook niet mee. Zo kunnen agenten bij de registratie van een misdrijf kiezen uit bijna 700 categorieën. En kan men alleen al voor diefstal kiezen uit 65 verschillende vinkjes. We kunnen concluderen dat het systeem niet gebruiksvriendelijk is. SGP-jongeren vindt het belangrijk dat de politie delicten zo secuur mogelijk kan registreren en pleit daarom voor een eenvoudiger systeem.

 

Ontmoedigd

Naast het verkeerd registreren van delicten vinden honderden agenten die deelnamen aan het onderzoek ook dat burgers ontmoedigd worden om aangifte te doen, omdat er geen tijd en mankracht is om de aangifte op te pakken. Sommige agenten noemen ook het sluiten van politiebureaus. Veel van deze gesloten bureaus zijn vervangen door politieposten, maar deze zijn vaak maar een paar dagdelen per week geopend. Dit maakt het doen van aangifte lastiger. SGP-jongeren pleit al jaren voor extra mankracht en voldoende politiebureaus, zodat burgers eenvoudig aangifte kunnen doen van een delict.

 

Conclusie

De politie zou, zoals de slogan luidt, waakzaam en dienstbaar moeten zijn. Het lijkt er nu meer op dat agenten onder druk van bovenaf niet altijd dienstbaar kunnen optreden omdat de cijfers mooier moeten lijken dan ze daadwerkelijk zijn. SGP-jongeren roept het kabinet dan ook op om gehoor te geven aan dit onderzoek en een eigen onderzoek te starten. Misstanden bij de politie moeten worden aangepakt. Gesjoemel met cijfertjes maken ons land niet veiliger, een goed en betrouwbaar politieapparaat wel!

Geschreven door Rody van Heijst

Commissielid Binnenland. Meer artikelen van Rody van Heijst:Blog comments powered by Disqus