Goed, beter, excellent!

Recent week heeft de staatssecretaris van onderwijs aan maar liefst 31 basisscholen en 22 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ gegeven, waaronder het Calvijn College in Goes en Tholen. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke eretitel aan scholen is toegekend, toen werd het geen succes. Dat werpt opnieuw de vraag op hoe dergelijke beoordelingen anno 2013 gekwalificeerd moeten worden.

Begin deze week heeft de staatssecretaris van onderwijs aan maar liefst 31 basisscholen en 22 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ gegeven, waaronder het Calvijn College in Goes en Tholen. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke eretitel aan scholen is toegekend. Hetzelfde gebeurde namelijk in 2007 en 2008, maar toen werd door deze werkwijze een streep getrokken, omdat de beoordelingen een eigen leven waren gaan leiden. Dat werpt opnieuw de vraag op hoe dergelijke beoordelingen anno 2013 gekwalificeerd moeten worden.  

Benoemen van zwakke scholen
Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden dat de onderwijsinspectie elk jaar bekend maakt welke scholen ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn. In het bijzonder werd gelet op de onderwijsopbrengsten, waarmee zowel de kwaliteit van de school als de individuele ontwikkeling van leerlingen bedoeld werd. Het benoemen van zeer zwakke scholen zouden we een vorm van negatieve publiciteit kunnen noemen. Een publiciteit die overigens wel degelijk tot succes heeft geleid, immers het aantal zwakke scholen is sindsdien sterk afgenomen. Dat andersom kwaliteit benoemd en gewaardeerd wordt, lijkt niet meer dan een logisch gevolg. Maar hoe mooi de verkregen titel ook klinkt, er zit een adder in onder het gras.

Adder onder het gras
De reden om destijds niet langer het predicaat ‘excellent’ aan scholen te geven, geldt vandaag nog steeds. Wat zegt een dergelijke beoordeling immers over de school als geheel (dus alle schoolsoorten)? Op welke wijze mag een school reclame maken met haar verkregen titel? Past een ‘excellente’ school per definitie bij elke leerling? Eerlijk is eerlijk, de gehanteerde indicatoren van de jury zijn breed, en aan de betreffende scholen die daaraan hebben voldaan mag zeker hulde bewezen worden. Tegelijk moeten we af van een eenzijdig prestatiegerichte benadering en waardering van het onderwijs. Ook niet-excellente scholen kunnen wel degelijk goed onderwijs bieden. Bovendien dient hier te worden benadrukt dat de belangrijkste taak van scholen moeilijk in cijfers is uit te drukken. Een oud gezegd luidt: wij leren niet voor school, maar voor het leven. Vorming en waardeontwikkeling, die zaken dienen volgens SGP-jongeren op school centraal te staan. Laat de politiek die les ter harte nemen!

Geschreven door Johan van de Worp

Johan is lid van de commissie onderwijs. Meer artikelen van Johan van de Worp:Blog comments powered by Disqus