Gieren of soja kopen?

Een paar weken geleden kwam het bericht naar buiten dat er te weinig wordt gegierd in Nederland. Sinds de invoering van strengere mestwetgeving in 1998 daalt de vruchtbaarheid van de bodem. Meerjarig onderzoek heeft aangetoond dat het mestbeleid zijn doel voorbij lijkt te schieten.

Een paar weken geleden kwam het bericht naar buiten dat er te weinig wordt gegierd in Nederland. Sinds de invoering van strengere mestwetgeving in 1998 daalt de vruchtbaarheid van de bodem. Meerjarig onderzoek heeft aangetoond dat het mestbeleid zijn doel voorbij lijkt te schieten. Aanleiding voor ‘ons’ Tweede Kamerlid Dijkgraaf om Kamervragen te stellen. Het antwoord kwam deze week.

Twee doelen
Het strenge mestbeleid, ingegeven door regelgeving uit Brussel, dient in hoofdzaak twee doelen. Als eerste de negatieve impact van overbemesting aanpakken. Doordat er teveel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater komt zijn natuurlijke systemen ontregeld. In ‘rijk’ oppervlakte water gedijen andere soorten beter dan in de meer natuurlijke ‘arme’ toestand. Dit is de belangrijkste reden voor het mestbeleid.
Het bemesten gebeurt echter niet voor niets, en dat is het andere doel. Agrariërs bemesten hun land om hogere opbrengsten te halen en de grond niet uit te putten. Doordat planten meststoffen (en mineralen) opnemen tijdens het groeien daalt de voorraad hiervan in de bodem. Met het oogsten van de gewassen verdwijnen deze stoffen ook helemaal van het land. Om de bodemvoorraad weer aan te vullen wordt er bemest.

Twee belangen
Met de mestwetgeving zijn vanwege de dubbele doelstellingen ook dubbele belangen gemoeid. Aan de ene kant ervaart de boer de druk van een groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden. Aan de andere kant ziet ook de boer dat een deel van de mest niet wordt opgenomen door de plant en uitspoelt naar het grondwater.

Bijvoederen
Omdat er minder voedingsstoffen in het gras zitten moeten veehouders nu steeds meer krachtvoer en mineralenconcentraten voeren, terwijl er via de mest dezelfde stoffen moeten worden afgevoerd. Dit is op zijn minst merkwaardig te noemen, al ziet staatssecretaris Dijksma geen probleem.

B&B
De eeuwenoude woorden Bouwen & Bewaren zijn ook hier van toepassing. Het beleid moet dan ook evenwichtig op beide taken gericht zijn: het land bebouwen en de natuur bewaren. Uit het antwoord van de staatssecretaris (b)lijkt dat zij dit concept nog niet helemaal begrijpt. Doordat er altijd al soja wordt ingekocht, en dat nu nog gebeurt, is er netto niets verandert. Dat de hoeveelheden zijn toegenomen en dat de milieudruk van soja verre van nul is lijkt niet van invloed te zijn. Wij pleiten liever voor snelle invoer van een sterke koppeling tussen opbrengst en bemesting. Hoe meer er geoogst wordt, hoe meer er bemest mag worden, met Nederlands dierlijk mest.  Ook al worden sommige normen dan overschreden. Wij willen wetgeving gericht op het B&B.

Jan Willem Bijnagte
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

Geschreven door Jan Willem Bijnagte

Jan Willem is voorzitter van commissie DOL . Meer artikelen van Jan Willem Bijnagte:Blog comments powered by Disqus