Gezin: hoezo ouderwets?

December is een maand met korte dagen en lange avonden. Een maand met pakjesavond, kerstfeest en oudjaarsavond. Een maand met veel sfeer en harmonie. Dat is de reden dat december voor SGP-jongeren een uitermate geschikte maand is om het gezin eens in het zonnetje te zetten! SGP-jongeren heeft op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het gezin, waardoor u waarschijnlijk nu dit artikel zit te lezen.

December is een maand met korte dagen en lange avonden. Een maand met pakjesavond, kerstfeest en oudjaarsavond. Een maand met veel sfeer en harmonie. Dat is de reden dat december voor SGP-jongeren een uitermate geschikte maand is om het gezin eens in het zonnetje te zetten! SGP-jongeren heeft op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het gezin, waardoor u waarschijnlijk nu dit artikel zit te lezen.

Maar wat is dan een gezin? Vader, moeder en kind(eren) die, op veilige basis, in harmonie met elkaar samenleven? In de jaren ’70 vond men het traditionele gezin maar burgerlijk en conservatief. Het welzijn van individuele gezinsleden kwam meer in de aandacht te staan. Aan de andere kant wilde men vasthouden aan humaniteit en zorgzaamheid, twee belangrijke waarden die het ‘traditionele gezin’ kenmerkten. In de jaren ’80 deed men er een schepje bovenop. Want wat droeg het gezin bij aan de emancipatie van vrouwen, en was het gezin wel zo’n veilige omgeving voor kinderen? Individualisering werd het sleutelwoord. In de jaren ’90 was de waarde van het gezin, voor de volwassenen, afgenomen. Maar hoe lag dat voor de kinderen? Moesten zijn niet meer aandacht krijgen? De kinderen kwamen centraal te staan in discussies rond het gezin. Het gezin werd langzamerhand steeds meer gezien als een eenheid waarbinnen de opvoeding van kinderen plaatsvindt.

Het is duidelijk dat deze ontwikkeling, tot de jaren ’90, een pure uitholling van het gezin is! De visie op het gezin is dynamisch, maar het kind binnen het gezin niet! Daarom is SGP-jongeren blij dat het gezin gezien wordt als een eenheid waarbinnen de opvoeding plaatsvindt! Een eenheid waarbij kinderen steun ontvangen.

Heeft uw kind al steun in uw gezin? SGP-jongeren weet dat er veel op kinderen afkomt. Als voorbeeld kunnen we het onderwijs noemen, er wordt enorm veel van kinderen gevraagd. Maar krijgen ze steun van vader en moeder? Is er aandacht en geborgenheid voor het kind?

Opvoeden is een moeilijke taak. Iets wat u ongetwijfeld hebt ondervonden. Want hoe geef je kinderen eigenwaarde? Hoe geef je kinderen geborgenheid, veiligheid, vertrouwen en acceptatie? Dat is toch, en u zult dat vast erkennen, iets waar kinderen behoefte aan hebben?

Het gezin is dan ook de plek bij uitstek waar een kind zich kan ontwikkelen. Ontwikkelen een veilige en warme omgeving. Het gezin is een maatschappij in het klein.

Wilt u daar eens over nadenken deze maand? Durft u te kiezen vóór het gezin?!

Op deze manier beleeft u, als gezin, een zeer waardevolle maand en neemt u waardig afscheid van het jaar 2014!

Geschreven door Erik Jan Vinke

Erik Jan Vinke is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Erik Jan Vinke:Blog comments powered by Disqus