Gewasbescherming is en blijft nodig

In de serie over knelpunten rondom de agrarische sector dit keer een voorbeeld van knellende regelgeving. Het verbod op neonicotinoïden leidt bij veel akkerbouwers, met name in de bietenteelt, tot aanzienlijke schade aan het gewas. Zij moeten nu over op schadelijker alternatieven. Wat SGP-jongeren betreft moet dat anders.

Neoni-wat?

Vorig jaar is er een verbod gekomen op neonicotinoïden, waardoor het gebruik ervan beperkt wordt tot in de kas. Dit verbod is er gekomen omdat neonicotinoïden een belangrijke oorzaak van de bijensterfte zouden zijn.[1] Neonicotinoïden, ook wel neonics genoemd, verstoren de prikkelgeleiding tussen de zenuwcellen in de hersenen dusdanig dat de insecten sterven. In de landbouw worden neonics toegepast in de zaadcoating om zo schadelijke insecten te bestrijden. Met deze methode kan met een enorm kleine hoeveelheid actieve stof per hectare worden gewerkt. Gebruik in de zaadcoating is dan ook de meest veilige toepassing waarbij ook de omgeving het minst wordt blootgesteld aan de stof.

 

Nadelige gevolgen

Nu deze bestrijdingsmethode niet meer gebruikt mag worden leidt dit tot schade voor de akkerbouwers. Insecten vreten de plantjes aan waarvan het gewas veel schade ondervindt. Soms is de schade al zo groot dat percelen moeten worden overgezaaid. In Groningen moet bijvoorbeeld 40 hectare bieten worden overgezaaid omdat er te veel plantjes dood gegaan zijn door springstaarten,[2] die de wortels van de jonge bieten aanvreten. Dit is slechts een voorbeeld; het probleem speelt op meer plekken in Nederland.   
Het alternatief voor het gebruik neonics om schadelijke insecten te bestrijden is het spuiten met middelen die gebruikt werden in de tijd van voor de neonics. De huidige alternatieven zijn om meerdere redenen onwenselijk. Deze middelen werken namelijk minder lang en minder selectief. De boer moet nu dus vaker een volvelds bespuiting uitvoeren. Dit niet-selectief en meer spuiten leidt ertoe dat het milieu zwaarder wordt belast. Daarnaast leidt het tot meer werk en hogere kosten voor de boer.[3]

 

Beter kijken naar alternatief

Het zou wat SGP-jongeren betreft goed zijn als het verbod op neonicotinoïden weer opgeheven wordt. Er is in de aanloop naar het verbod onvoldoende met de akkerbouwers gekeken naar alternatieven. De akkerbouwers moeten nu halsoverkop over op de oude bestrijdingsmethoden, die in vergelijking met neonicotinoïden inefficiënter en schadelijker zijn. Laat er voor de lange termijn in samenwerking met de akkerbouwers gekeken worden naar geschikte alternatieven. Hier zijn zowel de akkerbouwers als het milieu bij gebaat!

 

Geschreven door Tjeerd Visser

Commissielid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw. Meer artikelen van Tjeerd Visser:Blog comments powered by Disqus