Geloofwaardige stappen SGP m.b.t. Stichting VOE

SGP-jongeren geeft aan de verklaring van de partij te ondersteunen. “Het is goed dat het partijbestuur geloofwaardige stappen zet om deze zaak op te lossen,” aldus voorzitter Arie Rijneveld. “We hebben de laatste week gemerkt dat er naar onze voorstellen geluisterd is.” Het doel van de jongerenorganisatie was niet om partijen of personen te beschadigen, maar om ervoor te zorgen dat het partijbestuur snel actie zou ondernemen. “En dat is gelukt”, constateert Rijneveld tevreden. “We hopen dat het herstel van vertrouwen minstens zo voorspoedig gaat.” SGP-jongeren gaat de structuurwijzigingen in de komende maanden nauwlettend volgen.


Blog comments powered by Disqus