Geen lijstjes met lijstjes vergelijken

Gisteren kwam de keuzegids Hbo 2014 uit met daarin een overzicht van de beste Hbo instellingen. De instelling die als beste naar voren komt is de Zeeuwse HZ University. Wat verder opvalt is de grote aanwezigheid van instellingen uit orthodox christelijke hoek (CHE, GH, Driestar). Wat is de zin en onzin van deze ranglijsten?

Gisteren kwam de keuzegids Hbo 2014 uit met daarin een overzicht van de beste Hbo instellingen. De instelling die als beste naar voren komt is de Zeeuwse HZ University. Wat verder opvalt is de grote aanwezigheid van instellingen uit orthodox christelijke hoek (CHE, GH, Driestar). Wat is de zin en onzin van deze ranglijsten?

Ranglijsten in overvloed
Jaarlijks verschijnen er op alle onderwijsniveaus ranglijsten met de beoordeling van deze scholen. Het doel van deze lijsten is de kwaliteit te bevorderen door onderlinge competitie. De ranglijsten zijn onderdeel van de Keuzegids, die geschreven is voor scholieren die het volgend schooljaar bijvoorbeeld een hbo-studie willen gaan volgen. Per vakgebied en opleiding wordt aan de hand van studiesucces statistieken, studentenoordelen en oordelen van keurmerkinstanties punten toegewezen. Opleidingen krijgen op een bepaalde schaal een kwalificatie, opleidingen met ++ krijgen daarbij een kwaliteitszegel, wat ingezet kan worden als belangrijk promotiemiddel. De student is hiermee verzekerd van het beste onderwijs, de school van voldoende aanmeldingen (en dus budget) en de overheid kan monitoren op resultaten.

Zin en onzin
Verschillende instellingen vergelijken die hetzelfde product (opleiding) leveren kan duidelijkheid bieden. Mits de juiste vergelijkingen worden getrokken, zijn ranglijsten goede leidraden om tot een keuze te komen. Aan de andere kant is het vergelijken van instellingen vaak appels met peren vergelijken door de omvang, karakter en specialisatie van de instelling. Daar komt nog bij dat deze lijsten ervoor zorgen dat de instellingen een eenheidsworst worden doordat er alleen gestreefd wordt om aan de gestelde eisen te voldoen en hoog te scoren in de lijstjes. Dit zal de onderscheidenheid, vernieuwing en innovatie in het onderwijssysteem niet bevorderen.

Klein maar fijn
Wat jaarlijks opvalt is dat kleinschalige onderwijsinstellingen over het algemeen beter scoren dan grote instellingen. Dit pleit tegen oneindige, ondoordachte schaalvergroting.  Wat verder opvalt is dat instellingen op christelijke grondslag gemiddeld jaarlijks hoog scoren op de ranglijsten. Nu gaan we ons vanaf deze plaats geen schouderklopje geven, maar toch is dit een interessant fenomeen.  Ligt het aan de calvinistische arbeidsethos, de opvoeding of is de kwaliteit van onderwijs gewoon beter? Pleit dit in de grondslag ook niet voor bijzonder onderwijs?

Job de Visser
Commissie Onderwijs

 

 

Geschreven door Job de Visser

Beschrijving Job de Visser. Meer artikelen van Job de Visser:Blog comments powered by Disqus