Geef scholen vertrouwen!

De zogenaamde toetsgekte en de grote rol van de inspectie maakten deel uit van de discussie tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Waarom wil de overheid zoveel controleren en alles door toetsing onderbouwen? Waar is het vertrouwen in de scholen gebleven?

De zogenaamde toetsgekte en de grote rol van de inspectie maakten deel uit van de discussie tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting.  Waarom wil de overheid zoveel controleren en alles door toetsing onderbouwen? Waar is het vertrouwen in de scholen gebleven?

Toetsgekte
Kostbare onderwijstijd gaat verloren aan tussentoetsen en rekentoetsen. ‘Teaching to the test’ is de praktijk van de dag. Over de geplande kleutertoets merkte Bisschop terecht op: “Is het niet gewoon zo dat zo'n kleuterjuf erop getraind is om juist door observeren constateringen te doen en te zien waar een kind extra begeleiding nodig heeft?” Gelukkig  liet staatssecretaris Dekker hierop weten dat hij gaat bekijken of het echt nodig is om de kleutertoets af te nemen.

Cito is maatstaf
Ook de vermelde Cito-scores in de onderwijsbegroting roepen veel vragen op. De gemiddelde Cito-score zou twee punten omhoog moeten gaan. Gaat het ons om goed onderwijs of om hoge Cito-scores? SGP-jongeren is van mening dat goed onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas en niet allereerst door het verhogen van een Cito-score. Goede leerkrachten hebben een opleiding gevolgd en hebben het inzicht hoe zij zwakke leerlingen kunnen begeleiden.

Inspectie
Veel scholen hebben nu het idee dat ze voor het afstreeplijstje van de inspectie aan het werk zijn. Kamerlid Rog (CDA) zei terecht: “Zou het niet beter zijn om de inspectie zich te laten richten op een aantal feitelijke resultaten, op het financieel toezicht en het toezicht op de bevoegdheid van de leraren, en verder scholen meer ruimte te geven?”

Alternatief 
Ook Bisschop doelde hierop toen hij zei dat de vakman voor de klas centraal moet staan. Dat betekent concreet minder protocollen, minder verantwoording afleggen en minder controle door de overheid. Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd dat hij wil experimenteren met andere manieren van toezicht op excellente scholen. En de inspectie af te laten hangen van de prestaties van de school.

Vertrouwen
Verantwoording van het onderwijs is nodig en daarvoor zijn toetsing en de onderwijsinspectie onmisbaar. Echter, zij zijn geen doel op zich! SGP-jongeren is van mening dat scholen (en dus docenten) meer ruimte moeten krijgen. Geef het vertrouwen!

Willeke van Deelen
Commissie Onderwijs

 

Geschreven door Willeke van Deelen

Willeke is lid van de commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Willeke van Deelen:Blog comments powered by Disqus