Europese verkiezingen (3/3): Babel of niet, ga stemmen!

Donderdag kiezen we een nieuw Europees Parlement. Europa is niet altijd even populair (onder christenen). Het staat te ver van ons bed, denken sommigen. Er zijn ook mensen die stellen dat stemmen voor het Europees Parlement niet eens mág, omdat je dan meebouwt aan de moderne 'toren van Babel'. Niet stemmen levert echter niets op, zo schreef ik namens SGP-jongeren ook op CIP.nl. Willen we een vuist kunnen maken in Europa, dan moet ten minste de gang naar de stembus worden gemaakt.

Donderdag kiezen we een nieuw Europees Parlement. Europa is niet altijd even populair (onder christenen). Het staat te ver van ons bed, denken sommigen. Er zijn ook mensen die stellen dat stemmen voor het Europees Parlement niet eens mág, omdat je dan meebouwt aan de moderne 'toren van Babel'. Niet stemmen levert echter niets op, zo schreef ik namens SGP-jongeren ook op CIP.nl. Willen we een vuist kunnen maken in Europa, dan moet ten minste de gang naar de stembus worden gemaakt.

Voor christenen zijn er los van specifieke partijpolitieke standpunten ten minste drie redenen om naar de stembus te gaan op donderdag 22 mei: de seculiere wind in Europa aan de kaak stellen, vervolging van christenen internationaal agenderen en opkomen voor het Joodse volk en de Joodse staat Israël.

Seculiere wind
Er heerst in de westerse samenleving onmiskenbaar een seculiere wind. Paradoxaal genoeg lijkt vrijheid soms dwingend te worden opgelegd. Zo ook door Europa. Of bijna. In 2013 werd met slechts acht stemmen verschil het rapport-Estrela tegengehouden. Dit rapport hield een aanbeveling voor alle lidstaten in om abortus mogelijk te maken. Een aanbeveling weliswaar, maar wie de praktijk van de abortuslobby kent, weet dan genoeg. Ook zouden volgens dit rapport voorbehoedsmiddelen vrij verkrijgbaar en door de zorgverzekering vergoed moeten worden. Ook zou er minder ruimte voor gewetensbezwaren moeten zijn aldus dit rapport. Iedere stem stelt. Of we nu blij met de Europese Unie zijn of dat we er sceptisch tegenover staan. Het rapport-Estrela geeft daar een duidelijk voorbeeld van.

Christenvervolging
Een tweede reden is de wereldwijde christenvervolging. Zij die hun stem niet uitbrengen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement steunen het werk van de fracties van ChristenUnie en SGP in de afgelopen jaren klaarblijkelijk niet. Denk aan rapporten over China en Iran, maar ook de terreurdaden van Boko Haram tegen Nigeriaanse christenen. Daar waar deze misstanden aan de kaak gesteld kunnen worden en waar gezocht wordt naar een oplossing, moet van die mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Niet stemmen getuigt van een desinteresse in de situatie van onze vervolgde medebroeders en –zusters en is daarom onverantwoord.

Israël
De derde reden ligt in de lijn van het voorgaande: Het lot van de Joodse staat en van het Joodse volk. Europa lijkt echter een eenzijdig beeld te hebben van de conflictsituatie in het Midden-Oosten: stagnatie van het vredesproces wordt vooral Israël verweten. Daarbij gesteund door de pers of andersom. Om nog maar niet te spreken van aanvallen die onder leiding van Hamas worden uitgevoerd. Een land met zoveel instabiliteit en radicaliteit om zich heen, moet ter bescherming van de eigen bevolking maatregelen nemen. Als vredesonderhandelingen kans van slagen willen hebben, zal het bestaansrecht van de Joodse staat Israël door de Palestijnen erkend moeten worden. Europa moet zich daarvoor inspannen.
Onze verbondenheid met Israël doet niets af aan het feit dat we ons ook het lot van de Palestijnse bevolking aantrekken. Maar ook zij zijn gebaat bij het stoppen van haatpredicaties tegen Israël.

Stemmen
En de 'toren van Babel' dan? Als je dat vindt, geldt volgens mij nog steeds het volgende: het stembiljet ongebruikt laten, breekt die vermeende toren niet af. Door te stemmen kan er voor gezorgd worden dat de toren in de goede richting gebogen wordt. Stem 22 mei voor een christelijk geluid in het Europees Parlement!

Frank van Putten
Beleidsadviseur
 

 


Blog comments powered by Disqus