Er broeit meer in de kas die aarde heet

Hoewel het een tijdje geleden is, is de klimaattop nog steeds een gebeurtenis waar we regelmatig aan herinnerd zullen worden. Na lang onderhandelen was er uiteindelijk een akkoord dat met applaus ontvangen werd. In het akkoord staan de afspraken die de wereldleiders gemaakt hebben om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden. Door aan deze afspraken te werken hopen de wereldleiders extreme klimaatverandering te voorkomen.

Hoewel het een tijdje geleden is, is de klimaattop nog steeds een gebeurtenis waar we regelmatig aan herinnerd zullen worden. Na lang onderhandelen was er uiteindelijk een akkoord dat met applaus ontvangen werd. In het akkoord staan de afspraken die de wereldleiders gemaakt hebben om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden. Door aan deze afspraken te werken hopen de wereldleiders extreme klimaatverandering te voorkomen. 

Tijdens, en na de klimaattop werd het nieuws beheerst door een heel ander onderwerp: terrorisme. Waar in Parijs de wereldleiders werkten aan duurzaamheid en het behoud van de aarde, waren andere groepen uit op vernietiging. De klimaattop en terrorisme: een groot contrast. Tegelijkertijd is er een groter verband tussen duurzaamheid en terrorisme dan je zou zeggen.

Slecht klimaat heeft impact op landbouw

Volgens journalist Jack Goldstone heeft economische groei in Syrië gezorgd voor meer uitstoot van broeikasgassen. Hierdoor ontstonden volgens computersimulaties weerssituaties waarbij minder vocht uit de Middellandse Zee werd aangevoerd. Deze theorie wordt bevestigd in een rapport van KNMI over de relatie tussen de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Door een hogere temperatuur, lagere aanvoer van vocht, verwaarlozing van de landbouw en slecht waterbeheer, mislukten oogsten massaal en stierf een groot gedeelte van het vee. 

Onvrede en terrorisme

Wanneer dergelijke rampen zich voordoen in een land, is de kans op onvrede veel groter dan wanneer het de bevolking voor de wind gaat. Doordat er voor de jonge bevolking weinig te verliezen is, wordt het voor hen erg aantrekkelijk om daden te stellen waar de rest van de wereld rekening mee kan houden. Doordat terroristische groeperingen vaak goed voor hun aanhangers zorgen, vormt de slechte economische situatie, in combinatie met een zwakke overheid, een ideale voedingsbodem voor groei van terroristische groeperingen. 

Vluchtelingen

De vluchtelingen die op dit moment naar Nederland komen, zijn vooral op de vlucht voor het geweld van die terroristische organisaties. Als dit terrorisme er niet zou zijn, zou de vluchtelingenstroom een stuk kleiner zijn. 

Verantwoordelijkheid

Door niet-duurzaam gedrag oefenen we onbewust een negatieve invloed uit op de leefbaarheid in kwetsbare gebieden op aarde. Door bewust met duurzaamheid om te gaan, kunnen we het ook het sociale klimaat op aarde positief beïnvloeden! Een relatie die je niet verwacht. Maar waar we zeker rekening mee moeten houden!


Blog comments powered by Disqus