Eén Superschool, van peuter tot puber (2/2)

Een vrij radicale verandering in het onderwijssysteem van Nederland. Maar dat is ook nodig, aangezien nationale en internationale onderzoeken uitwijzen dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland steeds verder wegzakt.

Per 1 januari 2014 willen verschillende scholen in Rotterdam gaan experimenteren met een Superschool onder leiding van initiatiefnemer Eric van 't Zelfde. Eén Superschool voor kinderen van 2 tot 18 jaar in plaats van een gescheiden peuter-, basisschool en voortgezet onderwijs. Een vrij radicale verandering in het onderwijssysteem van Nederland. Maar dat is ook nodig, aangezien nationale en internationale onderzoeken uitwijzen dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland steeds verder wegzakt (CPB, 2011).

De oplossing…?
Nadat wij in een eerder geplaatst statement enkele problemen over het basisonderwijs geschetst hebben, willen wij niet alleen in het negatieve blijven hangen. Zeker niet nadat er in Rotterdam bovengenoemd initiatief is ontwikkeld om problemen om te buigen in kansen. In Engelstalige landen is er al jarenlang goede ervaring opgedaan met een soortgelijk initiatief bij kostscholen. Door leerlingen vanaf twee jaar meteen in het onderwijssysteem te  integreren, wordt onder andere de taalontwikkeling verbeterd en een mogelijke taalachterstand aangepakt.

Nieuw systeem
In het huidige systeem wordt er iets onmogelijks gevraagd van leerkrachten, namelijk het geven van twaalf verschillende vakken aan leerlingen van vijf verschillende niveaus in overvolle klassen (met enkele zorgleerlingen). Op de Superschool wordt vanaf groep 7 een voorselectie gemaakt op niveau (vmbo, havo, vwo). Ook worden de vakken Nederlands, Engels en rekenen vanaf groep 7 gegeven door leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Zo wordt de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs minder groot gemaakt. Door leerlingen vroegtijdig les te geven op hun niveau voorkom je frustraties en probleemgevallen.

Fikse problemen
Het basisonderwijs in Nederland kampt met fikse problemen. Ook met de extra besteding van 100 miljoen euro uit het herfstakkoord worden de problemen in het basisonderwijs niet ineens opgelost. Maar problemen zijn er om op te lossen. Daarom juichen wij nieuwe initiatieven zoals de Rotterdamse Superschool toe. De resultaten wachten wij in spanning af.

Finland
Finland wordt wel het onderwijsparadijs genoemd vanwege de hoge waardering van het onderwijs. Daar wordt men, in tegenstelling tot Nederland, tot 16 jaar niet gedifferentieerd op niveau, maar worden opdrachten afgestemd op individuen of kleine groepjes. En dat werkt!

Er zijn altijd meer wegen die naar Rome leiden, als wij er met het onderwijs in Nederland maar wel komen! We roepen daarom de minister op het onderwijssysteem open te houden voor vernieuwing en onder kritisch toezicht de initiatiefnemers te ondersteunen. Zo zou een dergelijk concept het spreekwoordelijke Rome ineens weer bereikbaar kunnen maken…

Hendrik Mulder
Commissie Onderwijs


Blog comments powered by Disqus