Een positief stempel op de school

Enkele weken geleden kopte de NOS ‘Veel scholen verbeteren nauwelijks’. In het onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie komt naar voren dat op veel basisscholen en middelbare scholen het onderwijs de laatste jaren bijna niet is verbeterd. Dit is echter wel nodig. Ruim de helft van de scholen schiet tekort op ten minste één belangrijk onderdeel van het onderwijsproces.

Enkele weken geleden kopte de NOS ‘Veel scholen verbeteren nauwelijks’. In het onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie komt naar voren dat op veel basisscholen en middelbare scholen het onderwijs de laatste jaren bijna niet is verbeterd. Dit is echter wel nodig. Ruim de helft van de scholen schiet tekort op ten minste één belangrijk onderdeel van het onderwijsproces.

Doelen stellen
Blijkbaar zijn er veel scholen in ons land die bij het behalen van de minimumeisen voor onderwijs achterover gaan leunen en tevreden zijn met een zesjescultuur. Misschien hoort jouw school wel bij de grote groep die te weinig doelen stelt en daarmee ook te weinig aanbiedt aan de leerlingen. SGP-jongeren vindt het niet goed dat scholen tevreden zijn met een voldoende score. Daarom zijn we blij met het besluit van de Inspectie om het toezicht uit te breiden.

Bovengemiddeld
Op dit moment kunnen scholen het stempel ‘zeer zwak’, ‘zwak’ of ‘basiskwaliteit’ krijgen. Vanaf 1 augustus 2014 is het ook mogelijk om het stempel ‘bovengemiddeld’ te halen. De Inspectie hoopt dat dit ertoe bij zal dragen dat scholen de lat hoger gaan leggen. Er moet meer tijd en ruimte komen voor leerkrachten om te investeren in hun kwaliteiten en leerlingen moeten meer uitgedaagd worden. SGP-jongeren meent echter wel dat de overheid waakzaam moet zijn dat niet alleen op prestaties en cijfers beoordeeld wordt.

Excellent

Over een paar jaar wil de Inspectie zelfs nog het stempel ‘excellent’ invoeren. Dit houdt extra aanbod in, zoals een cursus Chinees voor de leerlingen, met als doel leerling en docent extra te prikkelen. Op een school in Nijmegen die dit predicaat onlangs haalde, doet 40% van de VMBO leerlingen meer dan het programma voorschrijft.

SGP-jongeren ziet vooral in het stempel ‘excellent’ kansen om leerlingen die in het standaard programma weinig uitdaging hebben te stimuleren en ook leerkrachten enthousiast en leergierig te houden. Leerlingen kunnen dan op zoek naar hun eigen passie en de unieke persoon staat centraal in zijn eigen ontwikkeling. Op deze manier wordt onderwijs steeds minder het vullen van een vat en steeds meer het aansteken van een vuur!

Alissa van den Berg
Commissie Onderwijs

Geschreven door Alissa van den Berg

Alissa is lid van de Commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Alissa van den Berg:Blog comments powered by Disqus