Drijfveer aanpak klimaatverandering

We zijn laat, erg laat, maar nog niet te laat! Op de Klimaattop in Parijs (december 2015) zijn er ambitieuze afspraken gemaakt. Er is een inhoudelijk sterk akkoord gesloten, waarbinnen er nog enkele keren een aanscherping van de maatregelen zal plaats vinden. Deze aanscherping is nodig omdat met de huidige maatregelen de tempratuur alsnog 2,5 tot 3,1 graden zal stijgen. Hoe gaan we in Nederland ons steentje bijdragen?

Extreem weer

Maar, veel belangrijker en dichterbij dan het klimaatakkoord, is de klimaatproblematiek die zichtbaar is in uitzonderlijke weerssituaties waarmee we in Nederland te maken hebben (gehad) in de eerste helft van 2016. Dat het begin mei meer zomer is dan eind juni. Dat 14 jaar eerder dan verwacht (als gevolg van de klimaatverandering) zulke intense regenbuien te verstouwen krijgen. Kassen in scherven en stadsdelen onder water. Nu iedereen wel een nieuwe (weer)situatie heeft gezien in het afgelopen half jaar, worden we ons heel bewust dat de klimaatverandering wel degelijk directe gevolgen voor ons heeft!


Verantwoordelijkheid nemen

Wij, alle inwoners van Nederland, moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen! We lopen mijlen ver achter ten opzichte van andere landen, en dat is niet te wijten aan een tekort aan middelen. Neem als voorbeeld alleen al het feit dat Nederland van alle Europese landen het op twee na slechtste land is als het gaat om groene stroom. Het is te wijten aan onze lakse houding! Als we vanaf vandaag niet alles op alles zetten om onze eigen handel en wandel zo duurzaam mogelijk vorm te geven, zullen de voelbare gevolgen heftiger en frequenter worden.


Of je vereniging zich nu aansluit bij een groene energieleverancier, of dat er zonnepanelen op de kerk komen te liggen. Of dat de auto wordt ingeruild voor een ov-jaarkaart. Of je nu vegetarisch gaat eten, of de helft minder vlees gaat eten. Neem je verantwoordelijkheid en draag je steentje bij!

Gerard Wijland
Commissie DOL

Geschreven door Gerard Wijland

.


Blog comments powered by Disqus