De 'zeven magere jaren’ zijn voorbij!

Nu ook de Nederlandsche Bank het uitspreekt, slaat het positivisme aan. Alle seinen staan op groen en de economische toekomst lijkt veelbelovend. Zomaar wat termen die nu in het nieuws te horen zijn: ‘hoogste groei sinds 2008’, ‘woningmarkt trekt aan’ en ‘het inkomen stijgt’. SGP-jongeren vindt het verstandig om de Bijbelse vergelijking van de zeven magere jaren door te trekken naar de zeven vette jaren, juist nu het beter gaat met de economie dan verwacht.

Nu ook de Nederlandsche Bank het uitspreekt, slaat het positivisme aan. Alle seinen staan op groen en de economische toekomst lijkt veelbelovend. Zomaar wat termen die nu in het nieuws te horen zijn: ‘hoogste groei sinds 2008’, ‘woningmarkt trekt aan’ en ‘het inkomen stijgt’. SGP-jongeren vindt het verstandig om de Bijbelse vergelijking van de zeven magere jaren door te trekken naar de zeven vette jaren, juist nu het beter gaat met de economie dan verwacht.

Rol van de overheid
Er waren verschillende zaken waar ik de afgelopen tijd aan moest denken bij de steeds positiever wordende stemming over de economische situatie. Allereerst over de rol van het kabinet daarin. Zij hebben gezorgd voor meer rust en stabiliteit, maar inhoudelijk is deze rol beperkt gebleven. Een overheid speelt op het vlak van de economie een belangrijke rol, maar ze is daarin afhankelijk van zoveel factoren dat het economische tij grillig is. Daarom moet de overheid zorgen dat het Nederlandse scheepje behendig kan varen over de woeste golven van de wereldeconomie. De maatregelen van het kabinet kunnen op nationaal niveau stimulerend van aard zijn en kunnen zo de koers en de weerstand van het scheepje verbeteren.

Een Bijbelse aanpak
Daarnaast vond ik het mooi om te lezen dat de zeven magere jaren volgens de Nederlandse Bank voorbij zijn. Laten we verder blijven denken in de lijn van die Bijbelse vergelijking van de zeven magere jaren en de zeven vette jaren. Dit betekent concreet dat we reserves opbouwen (toewerken naar een begrotingsoverschot) in de betere jaren die zich nu, naar het schijnt, aandienen. Voor SGP-jongeren betekent dit dat we vinden dat de SGP niet akkoord kan gaan met plannen die doordrenkt zijn met het kortetermijndenken. Het is nu tijd om voorstellen op tafel te leggen die structurele problemen aanpakken en die niet vooruit schuiven. Want wie niet leert van het verleden, die zal het in de toekomst niet beter doen. Door een langetermijnvisie te ontwikkelen, kunnen de grote klappen in de toekomst opgevangen of afgezwakt worden.

Lessen voor de toekomst
Twee dingen zijn dus belangrijk: de overheid moet haar rol verstandig gebruiken en ze moet een structureel langetermijndenken invoeren bij het voorbereiden van haar wetsvoorstellen. In het kader van de passieve rol denk ik bijvoorbeeld aan de stimuleringsmaatregel van de lage btw in de bouwsector, die 1 juli gaat aflopen. Het zal de groei in de sector drukken wanneer deze maatregel afloopt. Laten we deze maatregel dan ook minstens verlengen tot de herziening van het belastingstelsel en economische groei niet hinderen. In het belastingstelsel zal daadwerkelijk begonnen moeten worden met het ontwikkelen van een langetermijnvisie. Want als we het voorbeeld van Jozef vasthouden, dan zullen de vooruitzichten werkelijk positief zijn.


Blog comments powered by Disqus