Divers Europa is krachtiger dan Brussels keurslijf

Tijdens afgelopen ledenvergadering van de SGP in januari 2017 namen de afgevaardigden de motie van de SGP-Jongeren aan om de macht van de Europese Unie in te perken. Hiermee onderstrepen we het motto: ‘Samenwerking JA, Superstaat NEE!’

Het hoeft geen uitgebreid betoog dat Nederland één van de landen is die het meest profiteert van de samenwerking tussen landen. Wij verdienen miljarden aan handel met landen als China, VS en Rusland en aan handel met landen binnen de Europese Unie. Als handelsland zijn wij dus zelfs aangewezen op samenwerking aangezien dit onze handelspositie versterkt en het veel banen oplevert. Niet alleen de handel en banen zijn positieve uitkomsten van samenwerking, ook onze veiligheid is sterk gebaat bij samenwerking. Doordat het zo makkelijk is geworden om wereldwijd te communiceren en te reizen, moeten overheden ook met dezelfde vaart achter de kwaadwillenden aankunnen jagen en hen liefst zelf nog vóór zijn.

 

Maar de grote vraag die gesteld moet worden is of bij samenwerking tussen Europese landen per se de EU bij alles nodig is. Dat wordt immers door de voorstanders van een federale EU wel gesteld. In de motie van SGP-jongeren wordt een intergouvermenteel model bepleit. Dat betekent dat alle besluiten op Europees niveau alleen door de lidstaten gezamenlijk worden genomen en door de Europese Commissie als ambtelijk orgaan worden uitgevoerd. Nu zijn nationale regeringen vaak, bedoeld of onbedoeld, waterdragers van de Commissie in Brussel. De praktijk leert: hoe machtiger de Europese Commissie, hoe ongelukkiger de besluiten uitpakken voor de lidstaten.

 

Om tegemoet te komen over de terechte zorg van burgers over de steeds machtiger wordende Brusselse instituties én vanwege het feit dat centralisering van de macht niet werkt op het Europese continent, moet de macht van de Brusselse instituties beperkt worden tot een begrijpelijk en werkbaar niveau. De Europese Commissie moet dus alle politieke ambities laten varen en netjes uitvoeren wat regeringsleiders met elkaar afspreken. Juist de verscheidenheid binnen Europa maakt het continent tot een relevant en krachtige factor in de wereld. Een Brussels keurslijf verzwakt juist de sterke landen en maakt de zwakke landen niet sterker.

Geschreven door Gerwin Geneugelijk

Gerwin is lid commissie Internationaal. Meer artikelen van Gerwin Geneugelijk:EU

Blog comments powered by Disqus