Diplomafraude in Holland…

Hogeschool InHolland gaat kijken of de diploma’s die ten onrechte zijn afgegeven, moeten worden ingetrokken. Dit zegt de voorzitter van InHolland, Doekle Terpstra. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat al uitgereikte diploma’s terug genomen worden.

Hogeschool InHolland gaat kijken of de diploma’s die ten onrechte zijn afgegeven, moeten worden ingetrokken. Dit zegt de voorzitter van InHolland, Doekle Terpstra. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat al uitgereikte diploma’s terug genomen worden.

Onlangs bleek uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat de veelgeplaagde hogeschool het niet zo nauw nam met de regels rond het afstuderen. In 86 gevallen ging er iets mis. Bij 23 gevallen was het eindwerkstuk onvoldoende, maar was het uitreiken van de diploma’s niet onterecht. Voor de andere 63 gevallen moet wel een oplossing worden gevonden. Bij deze 63 gevallen waren de scripties niet goed en zijn de diploma’s dus onrechtmatig afgegeven. De studenten kunnen op kosten van de hogeschool meedoen aan een individueel herstelproject. Ze krijgen een nieuw getuigschrift waarmee hun diploma alsnog aan de vereiste kwaliteitseisen voldoet. Studenten die twijfels hebben over hun diploma kunnen terecht bij de speciale commissie 'Maatwerk', die is ingesteld door de hogeschool. Ook de studentenorganisaties zijn vertegenwoordigd in deze commissie.

Extra pijnlijk is deze zaak voornamelijk voor de net afgestudeerden bij InHolland. Zij worden de dupe van alle ophef. De imagoschade is groot. Het is belangrijk dat voor hen een regeling wordt getroffen. Maar hoe? Hoe kom je van de smet op je InHolland diploma af? Doekle Terpstra: “Dat is de vraag die mij enorm triggert. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Deze reputatieschade is eigenlijk niet te repareren. Dit heeft enorme gevolgen voor de afgestudeerden aan InHolland. Daarom is het van cruciaal belang dat alle andere HBO- en WO instellingen dit als een ‘wake up call’ beschouwen. Als je na jaren studeren eindelijk je diploma hebt, dan wil je niet dat er achteraf aan de geldigheid van je felbegeerde papiertje wordt getwijfeld. De kwaliteit het hoger onderwijs moet goed zijn omdat het de waarde een diploma bepaald. Daarin ligt dan ook de cruciale taak voor zowel het hoger onderwijs zelf als voor de Onderwijsinspectie.

Geschreven door Peter van As

Peter is lid van de commissie Onderwijs. Meer artikelen van Peter van As:Blog comments powered by Disqus