De woonwijk uit?!

Het kabinet wil dat gemeenten in bepaalde wijken mensen kunnen weigeren aan de hand van hun gedrag in het verleden. Op basis van dit gedrag mogen bepaalde mensen uit een gebied worden geweerd. Er is een wet voorbereid op grond waarvan gemeenten inzage kunnen krijgen in politiegegevens over burgers die een woning zoeken.

Het kabinet wil dat gemeenten in bepaalde wijken mensen kunnen weigeren aan de hand van hun gedrag in het verleden. Op basis van dit gedrag mogen bepaalde mensen uit een gebied worden geweerd. Er is een wet voorbereid op grond waarvan gemeenten inzage kunnen krijgen in politiegegevens over burgers die een woning zoeken.

Voor gemeenten waar de leefbaarheid al onder druk staat, komt er de mogelijkheid om woningzoekenden te weigeren. Minister Blok wil het op deze manier makkelijker maken voor gemeenten om ernstige problemen met leefbaarheid aan te pakken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld vragen aan de burger om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

SGP-jongeren vindt het positief dat er door het kabinet op wordt ingezet om bepaalde wijken veiliger te maken. Het is goed dat gemeenten een instrument krijgen om de leefbaarheid op peil te houden. De VOG is daar een goed middel voor. SGP-jongeren vindt echter dat gemeenten alleen mensen met een zwaarder crimineel verleden mag weigeren in een wijk. Daarbij mag de terugkijktermijn in het kader van de VOG niet langer zijn dan 5 jaar. Op die manier wordt gewaarborgd dat fouten mensen niet te lang worden nagedragen bij het zoeken naar huisvesting.

Ook vindt SGP-jongeren dat de bevoegdheden van gemeenten niet te ver mogen ingrijpen in het persoonlijke leven van de burger. SGP-jongeren roept het kabinet dan ook op om met heldere randvoorwaarden bij dit voorstel te komen. 

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus