De Nationale Politie: een evaluatie

In 2010 werd de vorming van de Nationale Politie aangekondigd. Veel problemen zouden hier door opgelost worden en de misdaad zou beter bestreden kunnen worden. Een herijking heeft onlangs uitgewezen dat er meer tijd en geld nodig is om de Nationale Politie te realiseren. SGP-Jongeren vindt het tijd om de reorganisatie van de Nationale Politie te evalueren. Daarom heeft Commissie Binnenland onderzoek gedaan naar de inzet en de capaciteit van de Nationale Politie.

De voordelen van één nationale politieorganisatie zijn duidelijk: één organisatie met dezelfde aanpak en onderlinge afstemming tussen de regio?s. Criminaliteit wordt steeds vaker provincie- en zelfs grensoverschrijdend en daar moet op ingespeeld worden. Problemen worden complexer en door een Nationale Politie kan de politie slagvaardiger te werk gaan. Om deze redenen is SGP-jongeren voorstander van de nationale politie. Toch zijn er ook enkele aandachtspunten.

 

Ons eerste aandachtspunt gaat over de prioritering van de taken. De kerntaken van de politie zijn handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp. Wat SGP-jongeren betreft ligt daarbij de nadruk op de bescherming en de handhaving van de rechtsorde. Daarom vinden wij dat gekeken moet worden hoe de zorgtaak van de politie verlicht kan worden. Hierbij valt te denken aan een verstrekte samenwerking tussen politie en zorgverleners waar de politie plaats maakt voor zorgverleners wanneer politieoptreden niet strikt noodzakelijk is. Door allerlei actuele ontwikkelingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de capaciteit van de politie. Daarom vind SGP-jongeren het belangrijk dat er een duidelijke prioritering plaatsvindt. Dát moet het vertrekpunt zijn bij de inzet van de politie.

 

Daarnaast vind SGP-jongeren het een groot aandachtspunt dat de politie steeds verder af lijkt te staan van de kleine dorpen en kernen. Hoe goed is de positie van kleine kernen gewaarborgd? De robuuste basisteams zijn vaak mager bemand en staan op afstand. Veel lokale politiebureaus zijn of worden gesloten. De contacten verwateren en de aanrijtijden worden langer. De positie van de wijkagent wordt daardoor steeds belangrijker. SGP-jongeren pleit dan ook voor een grotere plaats van de wijkagent in de wijk. De wettelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners moet daarbij sowieso gehaald worden.

 

SGP-jongeren vindt dat de nationale politie goed op weg is, maar hoopt dat de bovengenoemde aandachtspunten in de toekomst nog verbeterd zullen worden. In het verleden is er teveel en te makkelijk bezuinigd op de veiligheidsketen, waaronder de politie. Daarom pleit SGP-jongeren voor meer geld voor veiligheid. Maar binnen de beschikbare middelen zal het voortdurend blijven zoeken naar een balans tussen enerzijds de verwachtingen van burgers en anderzijds de beschikbare middelen. Daarnaast hebben de burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Laten we samen met de politie werken aan een veilig Nederland.

 

Lisanne den Hartog
Commissielid Binnenland

Geschreven door Lisanne den Hartog

Lisanne den Hartog is lid van de Commissie Binnenland.. Meer artikelen van Lisanne den Hartog:Blog comments powered by Disqus