De duurzame kar trekken!

De kritiek zwelt aan: er wordt niet genoeg gedaan om de klimaatdoelstellingen, zoals afgesproken in Parijs te halen. Bovendien hobbelt Nederland achter de transitie van vervuilende naar schone energie aan. Kortom: we doen te weinig om ons niet-duurzame leven te beteren. Maar... er gloort hoop!

Lokale initiatieven
In het land worden her en der allerlei duurzame initiatieven ontplooit: minder voedsel verspillen, meer producten hergebruiken en duurzamer produceren. Een voorbeeld is het leggen van zonnepanelen op het dak van je huis: uitstekend idee! Goede initiatieven, maar het komt dan alleen maar van de burger. Om een groot momentum te creëren is er meer nodig, namelijk actie van de grote jongens. En hier komt het goede nieuws.

 

Drie pijlers
Grote organisaties kunnen grote verschillen maken. Dit komt doordat ze kunnen steunen op drie pijlers: vermogen, netwerk en draagvlak. Grote bedrijven, gemeenten etc. hebben vaak meer vermogen dan burgers, waardoor ze gemakkelijker significante investeringen kunnen doen in duurzame projecten. Bijkomend voordeel van zo’n grote organisatie is dat ze de mensen kent, oftewel een groot netwerk heeft. Zo heeft Interieurgigant IKEA bekend gemaakt om hun investeringen in wind- en zonne-energie te verhogen van 2,1 naar 3,1 miljard euro. Het bedrijf dat zelf ook zonnepanelen verkoopt en dus in deze branche actief is, weet waar in te kopen en hoe de juiste deals gesloten kunnen worden.

 

Draagvlak
Het draagvlak, de derde pijler, zorgt uiteindelijk voor het momentum. Het is bijvoorbeeld voor een gemeente gemakkelijk om veel burgers te bereiken. Met het invoeren van duurzame projecten, zoals het scheiden van afval, aanleggen van zonne- of windparken, is het relatief eenvoudig om burgers te betrekken bij deze ontwikkelingen. Hierbij blijft het van belang om het draagvlak op tijd te creëren en de omgeving vanaf het begin tot het eind te betrekken bij de plannen.

Gelukkig zien we de goede voorbeelden langzamerhand binnendruppelen: Google heeft een nieuw datacenter geopend in Eemshaven waarbij ze gebruik maken van energie van een nabij gelegen windpark. Albert Heijn gaat dit jaar 9.095 zonnepanelen plaatsen op een distributiecentrum in Pijnacker.

 

Duurzame toekomst
Dankzij deze instanties die de duurzame kar willen trekken, komen we steeds dichter bij een duurzame toekomst, en dat is goed voor ons allemaal! Het blijft noodzakelijk dat het bedrijfsleven gestimuleerd wordt om in duurzame initiatieven te investeren.

 

Door Marc Valk

Geschreven door Marc Valk

.


Blog comments powered by Disqus