De dividendbelasting: wat is fair?

Er is sinds vorig jaar veel te doen over het plan om de dividendbelasting af te schaffen. De vraag waarom deze belasting wordt afgeschaft heeft in de Tweede Kamer al veel stof doen opwaaien. Wat houdt de dividendbelasting eigenlijk in? Het is een belasting over een stukje van de winst die een eigenaar van een bedrijf krijgt. In beginsel is die belasting 15% over dat stukje van de winst. Stel dat die eigenaar recht heeft op € 100 van de winst, dan zou hij in werkelijkheid € 85 krijgen en wordt er € 15 afgedragen aan de Nederlandse schatkist.

Voorstanders van het plan om de dividendbelasting af te schaffen stellen dat het goed is voor het economische vestigingsklimaat. Nederland zou zo aantrekkelijk worden en blijven voor investeerders. De tegenstanders daarentegen zien het als een ‘cadeautje’ voor de grote multinationals in ons land. Hoe je het ook wendt of keert: voor een concurrerende Nederlandse economie is een gunstig vestigingsklimaat erg belangrijk.

 

Onlangs verscheen er in dagblad Trouw een artikel over een belastingafspraak die Shell heeft met de Nederlandse Belastingdienst. Volgens sommige partijen zou deze afspraak tegen de wet ingaan en zou er sprake zijn van vermeende staatssteun. De afspraken die Shell heeft met de Belastingdienst worden als tegenargument gebruikt voor de afschaffing van de dividendbelasting. Het kabinet geeft echter aan dat de afschaffing ervoor zorgt dat de Nederlandse economie aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders. Echter, het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat het effect van een eventuele afschaffing van de dividendbelasting geen positieve gevolgen heeft voor de economie. In dat geval is het verstandiger om de anderhalf miljard euro ergens anders aan uit te geven.

 

Wat is fair? SGP-jongeren vindt dat het gunstige Nederlandse vestigingsklimaat centraal moet staan in deze discussie. Een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting zou een ander goede mogelijkheid kunnen zijn, die bijdraagt aan datzelfde doel. Maar er zijn ook andere opties: investeren in defensie, verdere lastenverlichting voor burgers, aflossing van de staatsschuld. Een goede onderbouwing van investeringsplannen is nodig om draagkracht te creëren, dat wordt bij de afschaffing van de dividendbelasting gemist.

SGP-jongeren roept het kabinet daarom op om zich niet blind te staren op de afschaffing van de dividendbelasting, maar om maatregelen te nemen die echt bijdragen aan verbeteren en het behouden van het Nederlandse vestigingsklimaat.


Blog comments powered by Disqus