Bibliotheek = kennis = toekomst?

Bibliotheken hebben het zwaar. Bezuinigingen en een terugloop in lezers zien we overal in Nederland. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week het eerste e-book gedownload. Een stap in de goede richting?

Bibliotheken hebben het zwaar. Bezuinigingen en een terugloop in lezers zien we overal in Nederland. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week het eerste e-book gedownload. Een stap in de goede richting?

Bezuinigingen
Veel gemeenten bezuinigen, en dat merken de bibliotheken. Ze moeten het doen met een forse vermindering van subsidies. Voor de bibliotheken is dit een tijd om naar de toekomst te kijken. Hoe behouden we de bibliotheek? Commissie-Cohen heeft deze situatie onderzocht en komt in haar rapport met een aantal goede conclusies en aanbevelingen. Want met niets doen, zal de bieb verdwijnen. Zo zijn er initiatieven om van de bibliotheek het centrum van de samenleving te maken. Een cultuurcentrum voor verenigingen, scholen en inwoners. Een ontmoetingsplaats voor ouderen, studenten en kinderen. De gemeente moet deze gezamenlijke samenwerking in en rondom de bibliotheek stimuleren en ondersteunen. Zo blijft er een bloeiende, culturele gemeenschap in stand. En dat alles met beperkte (financiële) middelen.

E-book
Minister Bussemaker ziet toekomst in het uitlenen van e-books door bibliotheken. Dus geen boek, maar een e-book huren bij de bieb. Commissie-Cohen wijst er op dat lezers die fysiek een boek lezen meer geconcentreerd lezen dan lezers van gedigitaliseerde documenten. De maar drie procent van de lezers die via een tablet een document leest, onderstreept dit gegeven. Papieren boeken zijn niet ouderwets!

Laaggeletterheid
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de strijd tegen laaggeletterdheid. Wanneer de bibliotheken verdwijnen, zal dit aantal alleen maar toenemen. Wanneer we niet meer weten wat echt lezen is, zal dit in de toekomst een probleem worden. Zeker in deze vluchtige, digitale wereld is het van belang dat we de concentratie om een boek te lezen, behouden. SGP-jongeren wil in de strijd tegen laaggeletterdheid sowieso een bibliotheek in iedere regio. Elke inwoner van dorp of stad moet gemakkelijk toegang krijgen tot veel boeken.

De bibliotheek moet een sterkte rol moet krijgen in de gemeenten. Nederland is een kennisland, een kennisland heeft boeken nodig en boeken hebben bibliotheken nodig. Kennis voor morgen!

Hans Beverloo
Commissie onderwijs

Geschreven door Hans Beverloo

Hans Beverloo lid van de Commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Hans Beverloo:Blog comments powered by Disqus