Stel een daad

Op het Binnenhof geldt een weinig intelligente regel, die dit kabinet op het lijf geschreven lijkt: er mogen grote woorden gesproken worden over veiligheid, maar het mag niets kosten. Een zeer schrijnend voorbeeld daarvan is de omgang van dit kabinet met de inlichtingendiensten (waarvan de AIVD de belangrijkste is). Terwijl een jihad-strijder een oproep doet om ‘een daad te stellen’ in Nederland, houdt het kabinet nog steeds vast aan een bezuiniging van maar liefst 9 miljoen euro op deze broodnodige diensten.

Stel een daad
Op het Binnenhof geldt een weinig intelligente regel, die dit kabinet op het lijf geschreven lijkt: er mogen grote woorden gesproken worden over veiligheid, maar het mag niets kosten. Een zeer schrijnend voorbeeld daarvan is de omgang van dit kabinet met de inlichtingendiensten (waarvan de AIVD de belangrijkste is). Terwijl een jihad-strijder een oproep doet om ‘een daad te stellen’ in Nederland, houdt het kabinet nog steeds vast aan een bezuiniging van maar liefst 9 miljoen euro op deze broodnodige diensten.

Opkomst terrorisme gevaarlijk
Eerder was het kabinet voornemens om maarliefst 68 miljoen te bezuinigen op de diensten. Hiertegen hebben we van deze plaats fel geageerd. Gelukkig is het grootste gedeelte teruggedraaid, maar per saldo is er nog steeds sprake van een bezuiniging. Dit doet echter absoluut geen recht aan de acute noodsituatie rond IS, al-Nusra en BokoHaram. Het kabinet lijkt niet door te hebben dat we op de grens staan tussen de dreigingsniveaus ‘substantieel’ en ‘kritiek’.

150 mensen volgen duur
Verder lijkt het kabinet niet te begrijpen hoe veel geld het kost om ongeveer 150 mensen te moeten volgen. De AIVD moet namelijk de gangen van 150 jihadgangers nagaan om te voorkomen dat ze een aanslag plegen in Nederland. Deze informatie is heel belangrijk, maar kost uiteraard heel veel geld. De minister vindt zelfs dat hij zijn informatie te laat krijgt. Wat SGP-jongeren betreft, moet deze taak topprioriteit krijgen. Wij zien namelijk liever geen herhaling van het recente voorval in Brussel. Daar is echter wel geld voor nodig.

Buitenlands contact nodig
Tot slot een argument dat altijd pleit tegen het bezuinigen op veiligheidsdiensten. Een van de meest elementaire taken van deze diensten is het contact met buitenlandse veiligheidsdiensten. Deze tak is enorm belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de internationale ontwikkelingen in de terroristische wereld. Op dit moment wordt vooral in die tak gesneden. Dat betekent minder contacten met diensten van buiten Nederland en dus minder grip op bedreigingen vanuit dat buitenland. Een bezuiniging op de AIVD is dus heel gevaarlijk.

Kortom, SGP-jongeren staat wél voor veiligheid en heeft daar, in tegenstelling tot het kabinet, ook geld voor over. Kabinet, kom nu over de brug met extra geld voor de inlichtingendiensten, voordat een zeker extremistisch figuur een ‘daad gaat stellen’.

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus