Academici als leraren? Geef ze er wat voor terug! (2/2)

In een vorig statement schreef ik over een ambitieus VVD-voorstel: in 2020 moeten alle leraren in de vwo-bovenbouw academisch geschoold zijn. Een mooi plan, maar dat gaat niet vanzelf. Het grootste probleem is het tekort aan universitair geschoolde docenten. Wat is het achterliggende probleem? En hoe is dat op te lossen?

In een vorig statement schreef ik over een ambitieus VVD-voorstel: in 2020 moeten alle leraren in de vwo-bovenbouw academisch geschoold zijn. Een mooi plan, maar dat gaat niet vanzelf. Het grootste probleem is het tekort aan universitair geschoolde docenten. Wat is het achterliggende probleem? En hoe is dat op te lossen?

Status van docenten
Zestig procent van alle docenten in de vwo-bovenbouw is academisch geschoold. Meer zijn er niet beschikbaar. Dat komt doordat de status van docenten tegenwoordig veel te laag is. Dat geldt zeker voor universitair opgeleiden. Je gaat je carrière toch niet verknallen door les te geven in het voortgezet onderwijs? Drie dingen zijn nodig om het aanzien van de leraar te verhogen.

1. Screening
Maak de screening voor nieuwe vwo-docenten strenger. Dit leidt niet alleen tot betere docenten, maar ook tot een hoger aanzien van de beroepsgroep. Want leraar wordt je niet zomaar!

2. Vrijheid
Geef de docent meer vrijheid. Als je hoge kwaliteit docenten vraagt, moet je ze ook het vertrouwen geven als ze eenmaal voor de klas staan: voor wat hoort wat. En als ze het lesprogramma grotendeels zelf in moeten gaan vullen, maakt dat hen des te gemotiveerder. Dat straalt af op de leerlingen.

3. Salaris
Verhoog het salaris van de docent. De nullijn is inmiddels van tafel, een goed begin. Daarnaast vereist een groter aantal universitair geschoolde docenten extra investeringen van de overheid, want zij verdienen meer dan andere docenten. Docenten moeten natuurlijk zelf gemotiveerd zijn, maar als je professionaliteit eist, moet je dat ook belonen!

Finland
Of het werkt? In Finland wel. Er worden strenge eisen gesteld aan docenten, maar zij krijgen er veel vrijheid voor terug. Daardoor is het beroep van leraar erg gewild en heeft het een hoge status.

Kortom: alleen maar universitair geschoolde docenten in het vwo? Prima, maar geef ze er vrijheid en meer salaris (en daarmee meer prestige) voor terug.  Professionelere docenten met meer vrijheid en tegelijk géén aanbodtekort: het kan, mits we ons er voor inzetten!

Kees van den Brink
Commissie Onderwijs


Blog comments powered by Disqus