Aandacht voor vorming nodig

De rellen in Haren lieten zien dat er een groep jongeren in Nederland is die een groot mentaliteitsprobleem heeft. Daar moet nodig iets aan veranderen. Job de Visser doet een pleidooi om de overheid meer oog te laten hebben voor de vorming van jongeren.

De afgelopen periode van grote welvaart heeft een groep jongeren met een mentaliteitsprobleem voortgebracht. Dit wordt gevoed door het vrijgevochten klimaat in Nederland en de overvloed aan vermaak als media, games, drugs en feestjes. Veel jongeren zijn constant op zoek naar vermaak en uitdagingen. Het kan klein beginnen, en tot heel groot uitgroeien. Denk aan Haren.

Tendens keren
Bovenstaande is pessimistisch, gelukkig is de werkelijkheid niet zo zwart-wit, en geldt dit zeker niet voor iedereen. Maar toch is het hoog tijd om deze tendens te keren. De overheid pakt dit probleem van een gebrek aan vorming en mentaliteit niet goed aan.

Rol overheid
De vorming van jongeren en het bijbrengen van mentaliteit door opvoeders als ouders en scholen is van groot belang voor de toekomst. De overheid dient daarom gezinnen en instituten als scholen, kerk en vereniging te erkennen en te stimuleren hierin. Denk hierbij ook aan het opheffen van belastingvoordeel voor tweeverdieners.

De overheid dient in haar beleid uitdrukkelijk ruimte te geven voor vorming van jongeren, door bijvoorbeeld scholen niet enkel op meetbare prestaties gericht te laten zijn. Uiteindelijk ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de vorming van jongeren bij ouders en scholen.

Een goed begin is nu eenmaal het halve werk.

Geschreven door Job de Visser

Beschrijving Job de Visser. Meer artikelen van Job de Visser:Blog comments powered by Disqus