Freedom is not free

Rapporten over internationale veiligheid laten al langer een sombere trend zien: de onveiligheid in de wereld neemt snel toe. In Nederland is nog een andere sombere trend te zien: jaar na jaar bezuinigen we op onze veiligheid: de krijgsmacht. Alle conflicten in Afrika en het Midden Oosten, steeds meer piraterijaanvallen op onze koopvaardijschepen, het deed er niet toe. De verovering van de Krim opent wél ineens de ogen van veel Nederlanders. Het bevestigt waar de SGP al lang voor waarschuwt: de afbraak van ons leger was een roekeloze actie.

Rapporten over internationale veiligheid laten al langer een sombere trend zien: de onveiligheid in de wereld neemt snel toe. In Nederland is nog een andere sombere trend te zien: jaar na jaar bezuinigen we op onze veiligheid: de krijgsmacht. Alle conflicten in Afrika en het Midden Oosten, steeds meer piraterijaanvallen op onze koopvaardijschepen, het deed er niet toe. De verovering van de Krim opent wél ineens de ogen van veel Nederlanders. Het bevestigt waar de SGP al lang voor waarschuwt: de afbraak van ons leger was een roekeloze actie. SGP-jongeren hoopt dat de huidige ontwikkelingen eindelijk voor een omslag zorgen en dat er meer geld voor Defensie komt.
 

Uitverkoop
Het Nederlandse leger is nog maar een schaduw van wat het op het hoogtepunt in 1990 was. De cijfers spreken voor zich. Oorspronkelijk had Nederland 445 Leopard tanks. Inmiddels zijn alle(!) tanks van de hand gedaan. De 213 F16’s zijn gereduceerd tot een stuk of 50. Kazernes zijn gesloten, complete divisies opgedoekt. Politici zijn trots op de verkenningsmissie in Mali, en onze militairen doen daar ook goed werk. Maar in vergelijking tot de missie in Uruzgan is deze missie veel minderomvattend, omdat defensie een grote missie niet meer aankan.

Niet gratis
Nederland moet haar NAVO-lidmaatschap serieus nemen en in gaan zien dat veiligheid niet gratis is. De NAVO-norm voor defensiebudget is 2 procent, Nederland haalt nu net 1,15 procent. Om aan de 2% norm te voldoen is 1 miljard extra nodig. Een volwaardige defensie is absoluut noodzakelijk in een wereld die niet stabiel is. Hoe de spanningen in de wereld verder zullen ontwikkelen weten we niet. Maar het is duidelijk dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp prees op de SGP-jongerendag de SGP-inzet voor defensie. Bij het sluiten van het Herfstakkoord kreeg onze partij het voor elkaar dat er voor het eerst in jaren geld bij kwam voor defensie. 50 miljoen voor 2014, 90 miljoen voor 2015 en de jaren daarna.

Defensiekaart
De afgelopen tijd zijn er opnieuw onderhandelingen geweest waarbij de SGP de ‘ defensie-kaart’ trok. De SGP-inzet is 100 miljoen. In augustus wordt duidelijk of het Kabinet dat gaat uitvoeren.
De VVD pleitte afgelopen week ook ineens voor meer inzet op Defensie, evenals kampioen defensie-bezuinigen Hans Hillen (CDA). SGP-jongeren zegt: laat het maar zien met daden. Geef defensie minstens 200 miljoen erbij en investeer serieus in de slagkracht van onze militairen. Zodat de overheid haar kerntaak serieus neemt en de veiligheid gewaarborgd wordt.
 


Commissielid internationaal
 


Blog comments powered by Disqus