Woningbouw voor jongeren

Op dit moment worden elk jaar veel woningen in de markt gezet voor met name starters. De SGP-jongeren hebben hier jaren voor gepleit en was zelfs één van de politieke statements van de jongeren rondom de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Maar is er genoeg ruimte voor de toekomst? Welke ontwikkelingen komen op de gemeente af? Wethouder Tollenaar zal ingaan op de diverse aspecten van bouwen. Op één punt willen de jongeren specifieke toelichting: ‘Bouwen met burgers’.

Bouwen met burgers
Verschillende bevolkingsgroepen, voor zover de bevolking zich in groepen laat onderbrengen, stellen diverse eisen aan hun woning en leefomgeving. De huidige bouwcultuur is veelal aanbodgericht te noemen. Voor veel mensen komt dit aanbod te weinig overeen met hun actuele vraag, kwalitatief, kwantitatief of budgettair. De Grondexploitatiewet uit 2008 maakt het gemeenten namelijk mogelijk om delen uit het bestemmingsplan aan te wijzen voor eigenbouw door particulieren. Ook als de grond geen eigendom is van de gemeente. Welke initiatieven kan de gemeente Goedereede op dit punt nemen?

Wilt u meer weten over de toekomstige bouwprojecten en hoe ze vorm kunnen krijgen? Dan bent u van harte welkom bij de SGP jongeren in Goedereede op DV vrijdag 13 april 2012 (20.00 uur) in de zaal van de Ger. Gemeente, Spaanseweg 13 in Ouddorp.


Blog comments powered by Disqus