PensioenOpStand

SGP-jongeren maken zich samen met andere politieke jongerenorganisaties zorgen over de verdeling van pensioenen. Om te voorkomen dat jongeren nu werken voor een pensioen dat ze uiteindelijk niet zullen krijgen omdat het geld op is, is het belangrijk om een aantal maatregelen in het pensioenakkoord aan te passen. Pensioenfondsen moeten rekenen met realistische rendementen,  de AOW-leeftijd moet eerder omhoog en jongeren moeten mee kunnen praten bij pensioenfondsbesturen. Minister Kamp heeft al toegezegd om met jongeren om tafel te gaan, toch blijft elke stem nodig! Laat je stem horen  voor een pensioen op stand en onderteken het manifest op www.pensioen-opstand.nl.


Blog comments powered by Disqus