Jubileumtoespraak Kiesvereniging

"Bestuur, beste vrienden van de SGP studievereniging Husai van de gemeente Goedereede. Namens het bestuur van de SGP kiesvereniging van de gemeente Goedereede wil ik kort even het woord tot jullie richten.
Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de SGP studievereniging is opgericht. Vanuit het bestuur willen wij jullie met dit jubileum hartelijk feliciteren. Tijdens de (en ik zou haast zeggen de traditionele nieuwjaarsreceptie door jullie georganiseerd) van 7 januari jl. is in feite het startschot al gegeven voor het jubileum jaar van de studievereniging Husai. Maar vanavond willen wij daar toch in het bijzonder bij stil staan. Met ruim 12.000 aangesloten jongeren van 12 tot 28 jaar is de SGP jongerenorganisatie de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Naast bijna 40 plaatselijke afdelingen zijn veel jongeren ook op landelijk niveau in onze organisatie actief.

Prominenten
Jullie als studievereniging Husai mogen één van die 40 plaatselijke afdelingen zijn.
Er mag ook wel een gepaste trots zijn dat wij zo'n studievereniging mogen hebben in onze gemeente. In de afgelopen 25 jaar hebben jullie toch je betrokkenheid getoond aan de politiek en zijn er vele interessante avonden geweest waar diverse onderwerpen door verschillende prominenten werden toegelicht. Ook leerzame excursies worden door jullie georganiseerd maar zeker ook de debatavonden die door jullie altijd worden georganiseerd bij de gemeentelijke verkiezingen en waar alle politieke partijen bij betrokken zijn is altijd een groot succes. Als bestuur zijn wij jullie  zeer erkentelijk voor het vele werk wat er gedaan is in het verleden en wat er nog gedaan mag worden door jullie.

Als bestuur vinden wij het een hele goede zaak dat er zo jongeren worden betrokken bij de politiek en wij  hopen dat er zo ook vanuit de jongeren een doorgroei mag zijn naar laat ik zeggen de hogere politiek om de verantwoordelijkheid te nemen en om zitting te nemen in bijvoorbeeld het bestuur van de kiesvereniging of zelfs de stap te maken naar steunfractie, raadslid (en daar zijn voorbeelden van in onze gemeente)  of wethouder of zelfs burgemeester.

Kompas
Vrienden, onze vurige wens en bede is dat het werk van de studievereniging en de betrokkenheid van zo vele jongeren bij de SGP niet een doel op zich is. Zoals bijvoorbeeld uit gewoonte of plichtsbesef. Maar dat het vooral een geloofsovertuiging is en de liefde tot Gods woord om zo als jongeren je te mogen verdiepen in de vele vraagstukken op politiekterrein en dat hierbij dan de Bijbel gebruikt mag worden als kompas en als enig richtsnoer.

Vrienden, het is de Heere geweest die jullie als bestuur met alle andere bestuurleden die in het verleden hun krachten hebben mogen geven, de gezondheid, eensgezindheid, de wijsheid en de liefde heeft gegeven om dit werk te mogen en te kunnen doen.
Wij zien het. Besturen wisselen. Het ene bestuurslid komt en de andere gaat. Zo is het in de afgelopen 25 jaar gegaan. Maar één ding is zeker: Besturen kunnen wisselen maar  Gods Woord blijft en houd stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Als wij dan allen persoonlijk maar ook als bestuur van de Studievereniging biddend  Gods woord mogen gebruiken bij alles wat wij doen ook binnen de politiek dan zal de Heere zelf zijn zegen er aan komen te verbinden.
Voorzitter, bestuur van studievereniging Husai nogmaals gefeliciteerd en veel wijsheid en eensgezindheid maar bovenal  Gods onmisbare zegen toegebeden in de arbeid die jullie mogen verrichten.


Blog comments powered by Disqus