Jongeren op de lijst

De SGP-jongeren zijn in diverse gemeenten vertegenwoordigd op de lijsten. Zo staat Pieter Mourits (secretaris) op de vijfde plaats in Oud-Beijerland, en zal hij na de verkiezingen actief worden in de plaatselijke politiek. Ook Arjan Groeneweg (voorzitter) staat op de lijst van Binnenmaas. Maar er is nog meer...
De SGP-jongerenvereniging lijkt al jaren een opstapje te vormen tot deelname in de plaatselijke politiek. Zo is de vorige voorzitter, Adriaan van der Wulp lijsttrekker van de SGP in Binnenmaas en ook Wouter de Graaf, de vorige penningmeester staat op diezelfde lijst. De SGP-jongeren vinden het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar verjonging van de lijsten. Het is bekend dat daar in deze gemeenten heel bewust naar gekeken is. Zo meldt de website van de KV Oud-Beijerland: "Bij de samenstelling van de lijst is naast kwaliteit met name gekeken naar diversiteit; zowel in kerkelijke achtergrond als in leeftijd". En SGP Korendijk meldt: "Verder is er een aantal nieuwe kandidaten opgenomen, waaronder een aantal jongere kandidaten". En dat kunnen wij alleen maar toejuichen!


Blog comments powered by Disqus