"Houd onze gegevens achter slot en grendel"

ROTTERDAM – De Autoriteit Persoonsgegevens bracht gisteren naar buiten dat er dit jaar al 307 meldingen zijn gedaan door ziekenhuizen van het lekken van privacygevoelige data. In veel gevallen betreft dat menselijke fouten, constateert de toezichthouder. SGP-jongeren roept ziekenhuizen op om de beveiliging op orde te houden en bezorgde daarom vandaag een stevig hangslot bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Voorzitter Willem Pos: “Medische dossiers bevatten vaak heel gevoelige informatie. Om die reden moeten ziekenhuizen hier met de grootste zorg mee omgaan. Op deze ludieke manier willen we dat onderstrepen. Patiëntgegevens horen achter slot en grendel.”

 

SGP-jongeren zet zich al langere tijd in om het thema privacy onder de aandacht te brengen. Juist afgelopen week hield de organisatie haar jaarlijkse congres over dit thema. Door diverse deskundigen werden de risico’s van datalekken benadrukt. Op dit congres bespraken de leden van SGP-jongeren ook een manifest over privacy, waarin de privacy in de zorg speciaal aandacht krijgt. Pos: “Recente voorvallen rondom het Elektronisch Patiëntendossier bewijzen dat we kritisch moeten blijven op wat zorginstellingen met onze gegevens doen. Als bepaalde gegevens openbaar komen, kan dit vergaande consequenties hebben voor patiënten.”

 

Hoewel het manifest pas in concept gereed is, is de strekking al wel duidelijk. Politiek bestuurslid Hans van ’t Land licht toe: “Privacy dreigt een ondergeschoven kindje te worden als we ons te sterk focussen op belangen als veiligheid en toegankelijkheid. Beiden spelen een belangrijke rol, maar we delen dan te gemakkelijk allerlei gevoelige informatie.” Om die reden heeft SGP-jongeren zich sterk gemaakt voor een aparte paragraaf over privacy in het verkiezingsprogramma. Van ’t Land: “Die is er gelukkig in gekomen en daar zijn we blij mee. Dit thema vraagt doordenking en moet geen sluitpost zijn na allerlei andere belangen.”

 

Dhr. drs. K. Foets, directeur Patiëntenzorg van het Ikazia ziekenhuis, onderstreept het belang van privacy in de zorg. “Maar wij zien informatieveiligheid en privacy niet als twee aparte onderwerpen. Privacy is een wezenlijk onderdeel van de informatieveiligheid.” Het Ikazia Ziekenhuis maakt veel werk van privacy en is momenteel actief bezig met het invoeren van een Elektronisch Patiëntendossier, samen met vier ziekenhuizen in de regio. “De meest strenge eisen aan dit systeem gelden voor privacy en informatieveiligheid. Deze eisen maken daarom integraal onderdeel uit van de implementatie bij dit systeem,” aldus het ziekenhuis.


Blog comments powered by Disqus