Gemeenteraadsspel

Na een intensieve periode van voorbereiding is het dinsdagavond 10 mei dan eindelijk zover. Hier en daar wat zenuwen wegslikkend, druppelen de raadsleden de raadszaal van Veenendaal binnen. Presentielijst tekenen, handjes drukken: het gaat er allemaal heel echt aan toe. Zelfs de publieke tribune is goed gevuld.
Om half acht wordt de avond geopend door de voorzitter van het jongerencomité. Vervolgens neemt burgemeester Elzenga de voorzittershamer ter hand. Allereerst geeft hij de heer Aalbers het woord, deze heeft zich namelijk opgegeven om als belanghebbende ondernemer zich fel te keren tegen de plannen van wethouder Pilon om een driedubbellaags parkeerdek te bouwen op de plek van de huidige Solvay-fabriek.

Standpunt
Vervolgens komen de zeven fracties aan het woord. De meeste fracties laten kritische geluiden horen. Vooral van links komt er veel tegenwind, GroenLinks komt bijvoorbeeld met een alternatief ‘groen en goedkoop’ plan.
Wethouder Pilon van Lokaal Veenendaal verdedigt zijn voorstel echter met verve en kan een heleboel kritische vragen overtuigend beantwoorden. De verschillende amendementen en moties ontraadt hij. Tijdens de stemming blijken de fracties echter nog niet overtuigd en een meerderheid stemt tegen. De motie van de SP-fractie die het college opdraagt om eerst
alternatieven te onderzoek alvorens zij met een dergelijk voorstel komt, haalt het wel.

Jeugd
De behandeling van het tweede voorstel begint met het vurige betoog van burger Vermeer. Hij spreekt namens de bewoners van ouderenflat ‘Remmersteyn’ en ziet de komst van een
jongerenactiviteitencentrum in het pand van Het kleine Veenloo helemaal niet zitten.
Daarna komen de fracties aan de beurt. Hoewel verschillende fracties blij zijn dat er nagedacht wordt over de problematiek, is er met het voorstel voor uitvoering van het plan  grote moeite. Wethouder Bisschop (SGP) probeert de raad te overtuigen van het nut en noodzaak. Er volgt een heftige discussie, waarbij de fracties niet alleen de wethouder, maar ook elkaar het vuur aan de schenen leggen.

Vuurwerk
Er ontstaat enige deining als één van de SPfractieleden zich anders gaat uitspreken dan de
woordvoerder eerder deed. Dit wekt verbazing bij verschillende fracties. Er moet zelfs een
schorsing aan te pas komen om de fractie voor het oog weer op één lijn te krijgen. De uiteindelijke stemming leidt ertoe dat ook hier de meeste fracties tegen het voorstel zijn.
Voorzitter Elzenga sluit de vergadering waarna hij en de anderen worden toegesproken namens het comité. De fractieleden blijven vervolgens nog enige tijd vol enthousiasme napraten en klinken geluiden van ‘dit moeten we vaker doen’.
 


Blog comments powered by Disqus