Alsof het gedrukt staat...

Donderdagavond 12 november hebben we het een en ander gehoord over de invloed van de
media op de politiek. Een tweetal sprekers gaf kort aan wat hun mening daarover was. Sander Zurhake vertelde ons dat die invloed een must is. Politici worden door de burgers gekozen en journalisten zijn de ‘beroepsburgers’. De invloed moet echter wel positief blijven, omdat anders de informatie eenzijdig wordt. Als voorbeeld noemde Sander de kwestie Murdoch en Blair. Addy de Jong vertelde ons eerst zijn bedoeling met het schrijven van artikelen; namelijk de lezer informeren. Hij noemde de media ‘de waakhond van de democratie’. De invloed op de politiek vanuit de media moet groter zijn dan vice versa, en dan vooral inhoudelijk. Addy vertelde ook nog dat er een zeker wantrouwen of cynisme is ontstaan de laatste jaren en dat het beeld steeds meer macht krijgt, zoals bijvoorbeeld met Ella Vogelaar toentertijd. Het forum gaf de gelegenheid voor interactie.

Een eerste reactie uit het publiek ging over het vormen van een mening a.d.h.v. het nieuws. Hier probeerde Sander wat over uit te leggen; hij vertelde onder andere dat de media niet objectief zijn, maar dat zo veel mogelijk proberen wel te zijn. De forumleider bracht de vraag in of er nu nog een Murdoch-kwestie zou kunnen zijn, waarop ontkennend werd geantwoord. Menno de Bruyne vertelde ons iets over het vragenuurtje, volgens hem was dat voorspelbaar en dat komt door de media. Aan het einde werd aan de sprekers gevraagd of ze nog tips hadden voor de SGP; Sander vond een vrouwelijk SGP-kamerlid wel een goed idee en Addy raadde aan open te zijn binnen de partij en discussies naar buiten toe niet te vermijden, ook m.b.t. godsdienst.


Blog comments powered by Disqus