PVV lijkt kant SGP te kiezen in abortusdiscussie

Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV) geeft aan dat de PVV neigt naar een conservatief abortusstandpunt. “Het gevoel dat de SGP heeft, is denk ik al in overgrote meerderheid aanwezig in de fractie.” Verder wil Brinkman niet dat de PVV bekend zal gaan staan als internationale anti-islampartij.

Dat zegt Brinkman in een interview met het SGP-jongerenblad In Contact. Het is te voorzien dat de SGP in de toekomst het kabinet regelmatig aan een meerderheid moet gaan helpen op belangrijke thema’s. De coalitie heeft immers maar een meerderheid van één zetel. Dat betekent dat de coalitie oog moet hebben voor standpunten van de SGP. Toch speelt de SGP niet mee in de bespreking van het abortusstandpunt van de PVV-fractie. Het standpunt dat de SGP op het terrein van abortus heeft, is volgens Brinkman al in overgrote meerderheid aanwezig in de fractie. “Het zou een rol kunnen gaan spelen als opeens een meerderheid van de fractieleden een buitengewoon liberaal standpunt zou gaan huldigen. Dat verwacht ik echter niet.”

Democratisering
Brinkman waarschuwt er in het interview voor dat de PVV geen one-issuepartij moet worden. “Dat Geert in Europa optreedt, moet hij zelf weten. Ik wil echter niet dat de PVV straks bekend staat als de internationale anti-islampartij.”

De PVV is op dit moment nog teveel de partij van Geert Wilders, vindt Brinkman. Hij heeft daarom vorig jaar een voorstel ingediend om van de PVV een democratische partij te maken. Dat is toen niet gelukt. Toch verwacht hij dat de PVV binnen afzienbare tijd een democratische partij zal worden: “In ieder geval zal er na afloop van het huidige kabinet een democratische koers ingezet worden.”

Provinciale Statenverkiezingen
In Noord-Holland is Hero Brinkman de lijsttrekker van de PVV bij de Provinciale Statenverkiezingen. Aan zetelvoorspellingen durft hij zich niet te wagen, al hoopt hij op negen á tien zetels. Wel doet hij alvast een verkiezingsbelofte. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stonden er in Den Haag enkele PVV-kamerleden op de lijst, die na de verkiezingen afzagen van hun gemeenteraadszetel. Brinkman is echter uit ander hout gesneden: “Ik blijf in de Provinciale Staten zitten, 100 procent!”

Het volledige interview met Hero Brinkman is te lezen in het SGP-jongerenblad In Contact dat eind maart uitkomt.


Blog comments powered by Disqus