Motie De man is het hoofd der vrouw

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Gods Woord ons leert dat de man het hoofd is der vrouw,

 

De beginselen deze tekst uit Gods Woord overnemen en stellen dat het regeerambt de vrouw niet toekomt,

 

Er moties zijn ingediend om met behulp van de consensus in te gaan tegen Gods Woord en de beginselen,

Overwegende dat:

Niet de consensus van de leden, maar de beginselen en boven alles Gods Woord de hoogste autoriteit hebben,

 
De CU al bestaat en dat christelijke vrouwen vanuit die partij het regeerambt kunnen bekleden,

Verzoekt het bestuur:

Uit te spreken dat de SGP-jongeren tégen politieke functies voor vrouwen zijn.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

 • Mathijs van der Tang
 • Frederik Westerbroek
 • Christian Hovestadt
 • Johan Verkuijl
 • Maria
 • Nienke van der Tang
 • Lizanne Both
 • Heleen van de Fliert
 • Carolien van Kampen
 • Melvin Hazeleger
 • Gernike van Deelen
 • Martijn van Koeveringe
 • Corinda Hazenboom
 • Justin Zandee
 • Ton van der Spek
 • Jaap Dr.
 • Otto van der Tang
 • Otto van der Tang
 • Lieke Maassen

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen