Motie Eenverdieners & alleenstaanden

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- er een fiscale kloof bestaat tussen een- en tweeverdieners;

- de SGP deze problemen op verschillende manieren wil oplossen, bijvoorbeeld door een splitsingsstelsel;

- de SGP alleenstaanden daardoor in de kou laat staan;

Overwegende dat:

- juist gezinnen met één ouder deze lagere belastingdruk het hardste nodig hebben, zodat deze ouder de mogelijkheid heeft om wat minder te werken en wat meer bij het gezin te zijn;

Verzoekt het bestuur:

- om deze motie op het eerstvolgende SGP-congres in te dienen;

- alvast op zoek te gaan naar een (universitair) gediplomeerd fiscalist of in elk geval een fiscalist in opleiding, voor een deskundige toetsing van belastingplannen , zodat gaten van deze orde in het vervolg vermeden kunnen worden;