Motie Gods Woord als basis

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- De website van SGP jongeren geen duidelijke Bijbelse identiteit laat zien.

- Op de website van SGP jongeren er onder de standpunten geen Bijbelse onderbouwing te vinden is.

 

Overwegende dat:

- SGP jongeren opereert enkel en alleen met Gods Woord ten grondslag.

- SGP jongeren ernaar dient te streven om te laten zien waar haar standpunten vandaan komen.

Verzoekt het bestuur:

-  Een duidelijke visie op te website te laten verschijnen.

-  De standpunten naast de maatschappelijke argumenten te verdedigen met argumenten uit Gods Woord.


Ik steun deze motie!