Motie EU en buitenlandbeleid

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 17 april 2021 te Kesteren (digitaal), gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- de wijzigende geopolitieke verhoudingen ertoe leiden dat Europa bekneld dreigt te raken tussen het Chinese en Amerikaanse machtsblok;

- het buitenlandse beleid van EU en natiestaten tegenover China weinig actief is;

- de volgende Industriële Revolutie die gewonnen moet worden een technologische is;

Overwegende dat:

- de invloed van China in de wereld steeds verder toeneemt, dat China de mensenrechten met voeten treedt, zelf geen mensenrechten kent en Europa vijandig gezind is;

- de Amerikaanse buitenlandpolitiek zich steeds minder ten gunste van Europa oriënteert;

- de EU als machtsblok krachtiger is dan de V.S. of de Volksrepubliek China;

Verzoekt het bestuur:

- te bewerkstelligen dat Nederland met Europese partners overlegt over de te nemen maatregelen tegen China, zodat Chinese bedrijven worden uitgesloten van de techmarkt;

- om richting de Europese Parlementsverkiezingen 2024 ten aanzien van de EU een standpunt te formuleren dat recht doet aan het belang van de EU als geopolitieke speler, vooral op economisch vlak.