Motie Nashville

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Ududjjddj

Overwegende dat:

Jfidjdjdbd

Verzoekt het bestuur:

Djdjjddjjdj