Motie EU-expansiedrift

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 40 en 41 wordt gesproken over voorwaarden voor uitbreiding van de Europese Unie, de positie van Turkije en vormen van samenwerking op basis van associatieakkoorden.

Overwegende dat:

  • Uitbreiding van de Europese Unie binnen SGP(J)-gelederen op meer bezwaren stuit dan dat er gerekend kan worden op sympathie;
  • Turkije buiten een lidmaatschap zelfs geen geprivilegieerd partnerschap verdient;
  • Associatieverdragen door de EU worden gebruikt als legalisatie van de expansiedrift van diezelfde EU;
  • Associatieverdragen een beknelling zijn voor zowel de EU-lidstaten als voor de betreffende landen;
  • Associatieverdragen een nationale aangelegenheid dienen te zijn.

Verzoekt het bestuur:

  • Terug naar de tafel te gaan en een EU-kritische passage te schrijven waar voor uitbreiding van de EU, associatieverdragen door de EU en een lidmaatschap alsmede een gepriviliseerd partnerschap voor Turkije geen plaats is.