Motie Europees aanbestedingsbeleid

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 19 en 20 staat: ‘Gemeenten in Nederland … Europese aanbestedingsregels’. En op pagina 20, concreet, punt 5 staat: ‘Europese aanbestedingsregels maken een uitzondering voor het sociaal domein zodat Nederlandse gemeenten hun zorg in lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven.’

Overwegende dat:

  • Europees moet, wat Europees moet. Nationaal moet, wat Nationaal kan;
  • Aanbestedingsregels een nationale aangelegenheid dienen te zijn.

Verzoekt het bestuur:

  • De zin: ‘Daarom moet het sociaal domein vrijgesteld worden van de Europese aanbestedingsregels’ te vervangen met: 'Daarom moeten de Europese aanbestedingsregels ondergebracht worden bij de nationale parlementen en vervangen worden door nationale regelgeving.’
  • En de zin: ‘Europese aanbestedingsregels maken een uitzondering voor het sociaal domein zodat Nederlandse gemeenten hun zorg in lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven’ te vervangen met: ‘Europese aanbestedingsregels dienen vervangen te worden door nationale regelgeving zodat Nederlandse gemeenten hun zorg lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven.’

Ik steun deze motie!