Motie Voortrekken merken en bedrijven

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Op pagina 18, regel 33 staat: Een goed voorbeeld hiervan is de FairPhone.

Overwegende dat:

  • Fairphone een prima voorbeeld is voor het hergebruiken van grondstoffen;
  • Een concept verkiezingsprogramma geen promotie voor producten en merken van bedrijven is;
  • Alle schijn van eventuele belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

Verzoekt het bestuur:

  • Deze zin te schrappen.

Ik steun deze motie!