Motie Opmaak verkiezingsprogramma

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • In het conceptprogramma Europese verkiezingen in de opmaak meer CU-blauw te vinden is dan SGP-oranje.

Overwegende dat:

  • We gelijkwaardig als SGP en CU samen optrekken in deze verkiezingen;
  • De kleur oranje prachtig laat zien dat we als lidstaat weer aan het roer willen staan;
  • Dat visueel meer zichtbaar mag worden.

Verzoekt het bestuur:

  • In de definitieve versie van het verkiezingsprogramma de oranje SGP-kleur gelijkwaardig behandeld wordt en in evenwichtige verhouding terugkomt ten opzichte van de blauwe CU-kleur.

Ik steun deze motie!