Motie Vliegtaks en accijns op kerosine

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 25, regel 39 staat: ‘Er komen Europese afspraken over Btw op vliegtickets en accijns op kerosine. De heffing hiervan moet door de lidstaten gebeuren.’
  • Op pagina 25, regel 5-9 staat: ‘ChristenUnie en SGP … van lidstaten.’

Overwegende dat:

  • Europees moet, wat Europees moet. Nationaal moet, wat Nationaal kan;
  • We voor vliegreizen binnen Europa nog geen volwaardig alternatief hebben op het spoor;
  • Vliegtickets en kerosine prima nationaal belast kunnen worden vanuit nationale wetgeving.

Verzoekt het bestuur:

  • De zinnen te schrappen.