Motie Brexit

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 4, regel 26, zin 2 staat: ‘Overigens heeft ook profileringsdrang van opportunistische politici in het VK bijgedragen aan de Brexit.’

Overwegende dat:

  • Dit een pro-EU frame is en we de discussie over de Europese Unie bij de feiten willen houden;
  • Deze zin de wenselijke latere relatie met het VK in de toekomst niet verder helpt;
  • Wij niet beslissen over politici in het VK, noch over hun standpunten, noch over de manier waarop ze zichzelf presenteren.

Verzoekt het bestuur:

  • De zin te schrappen.