Motie Aan de wieg van de EU

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 2, regel 6, zin 1 staat: ‘Nederland is op zijn plek binnen de Europese Unie.’

Overwegende dat:

  • We kritisch zijn over de Europese Unie;
  • Deze zin opmerkelijk positief is over Nederland in de Europese Unie;
  • Dit geen recht doet aan een deel van de achterban die niet ervaart dat Nederland op zijn plek is binnen de Europese Unie;
  • Nederland wel aan de wieg stond van de Europese Unie;
  • Een neutralere invalshoek meer recht doet aan verschillende opvattingen over de Europese Unie binnen de SGP(J).

Verzoekt het bestuur:

  • De zin te veranderen naar: ‘Nederland stond aan de wieg van de Europese Unie.’