Motie Kompetenzkatalog

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 11 januari 2019 te Barneveld, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 

·       Het conceptverkiezingsprogramma van CU-SGP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gepubliceerd is;

 

·       Ook SGP-jongeren wijzigingsvoorstellen kan indienen voor het te houden verkiezingscongres.

 

Overwegende dat:

 

·       Het conceptverkiezingsprogramma op verschillende punten verbeterd, verhelderd, of aangevuld kan worden;

 

Verzoekt het bestuur:

 

·       Het onderstaande amendement in te dienen voor het verkiezingscongres

 

Pagina 5, het tiende punt onder ‘Concreet’

Betreft:               wijzigen

Voorstel:            a) het woord ‘Kompetenzkatalog’ vervangen door een passend alternatief uit de Hollandse taal; b) toelichten dat het de taak van de Raad zou moeten zijn de Europese bevoegdheden te voorzien van het betreffende epistel. Dit dient de Raad te doen op basis van inbreng uit nationale parlementen.

Toelichting:       Voor wat betreft de voorstellen die bedoeld zijn om de werkwijze van de EU-

instellingen te verbeteren, dient helder te zijn wie de concrete voorstellen moet uitvoeren.

?

 


Ik steun deze motie!