Motie Rondvraag

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 07 april 2018 te Rotterdam, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Het bestuur tijdens ledenvergadering in antwoorden voorziet bij het agendapunt 'rondvraag' (hoewel 'ingezonden vragen' de lading beter zou dekken);

Overwegende dat:

- Deze antwoorden bij aanwezige leden een sterke behoefte kan veroorzaken om hierop te reageren;

- Het daarom wenselijk is om de gelegenheid te laten bestaan hier vanuit de leden op te reageren en zo nodig te discussiëren;

- De voorzitter, zoals bij alle agendapunten, vanuit zijn bevoegdheid gelegen in Art. 2 lid 2 HR de dialoog en discussie ordelijk kan laten verlopen en kan voorkomen dat het te veel tijd in beslag neemt;

Verzoekt het bestuur:

Bij het onderdeel 'rondvraag' de gelegenheid te bieden dat leden kunnen reageren en zo nodig kunnen discussiëren over gegeven antwoorden.


Ik steun deze motie!

Deze motie is ondertekend door:

  • Berry Bouw
  • Jan-Herber Hogendoorn
  • Arthur Polder
  • Rick van Dijke
  • Tom de Nooijer
  • jaap Driessen

Andere moties:

Een nieuwe motie indienen