Motie SGPJ Reünie

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 09 april 2022 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Constaterende dat:

- SGPJ-leden onderling vaak en veel contacten hebben in de SGPJ-periode, 
- dit contact maar dat het na deze periode flink minder wordt
- deze leden in een gat vallen

 

Overwegende dat:

Overwegende dat:

- deze leden graag op enigerlei wijze contact willen blijven houden
- deze leden ook de nodige kennis en mooie verhalen over de vereniging hebben
- we op deze wijze de cultuur van onze prachtige vereniging door kunnen geven
- huidige (bestuurs)leden kunnen profiteren van deze ervaringen

Verzoekt het bestuur:

Verzoekt het bestuur:

- een terugkerende SGPJ-reünie op te zetten
- dit vorm te geven in stijlvolle ambiance, bij voorkeur in een oude kerk en in combinatie met een concert
- dit evenement zowel te promoten hij leden en oud-leden.


Ik steun deze motie!